Persbericht - Regionaal waterbeheerproject Tanganyikameer

REGIONAAL WATERBEHEERPROJECT  TANGANYIKAMEER

Divider text here
Het ‘Lake Tanganyika Water Management’-project is een onderdeel van een regionaal project dat wordt gefinancierd door de Europese Unie. Het project, dat werd toevertrouwd aan Enabel, beoogt het duurzaam verbeteren van het beheer en de controle van de waterkwaliteit in het bekken van het Tanganyikameer en loopt over een periode van 4 jaar.

Het behoud van de kwaliteit van de watervoorraden van het Tanganyikameer is van essentieel belang voor de toekomst van de regio, zowel om de biodiversiteit te behouden als om de sociaaleconomische ontwikkeling veilig te stellen. Dit alles vereist een transnationale aanpak. Zo beoogt het project de ondersteuning van het Agentschap voor het Tanganyikameer (Autorité du Lac Tanganyika, ALT), een regionale instantie die Burundi, de Democratische Republiek Congo, Tanzania en Zambia samenbrengt en die gemandateerd is om de bescherming en het beheer van de watervoorraden van het meer en zijn zijrivieren te versterken.

Het project is gehuisvest in Bujumbura (Burundi) maar zal eveneens in één stad per betrokken land werken. Ook Rwanda is betrokken in dit project vanwege zijn ligging langs de Rusizi, een belangrijke rivier die uitmondt in het Tanganyikameer. De pilootprojecten in de 4 steden die aan het water liggen, zetten specifieke acties op om stedelijke vervuiling tegen te gaan (vast en vloeibaar afval).

Om de rol van het ALT te versterken ontwikkelt het project tools om de waterkwaliteit te controleren en monitoren, zet het pilootacties op om ervaringen te beoordelen en delen en in sommige gevallen om gelijkaardige acties te herhalen in de deelnemende steden en elders rond het meer, en versterkt het de capaciteiten van het ALT als coördinatie- en ondersteuningsorgaan van waterbeheerders.

STAY INFORMED

Divider text here
Keep up-to-date with our latest activities and with international development trends from a Belgian perspective.