20e verjaardag van het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap
20e verjaardag van Enabel
Divider text here
Hoe zal internationale ontwikkeling er in 2040 uitzien?
Twintig jaar geleden werd het Belgisch ontwikkelingsagentschap opgericht onder de naam BTC. Dat was nog vóór de Millenniumdoelstellingen werden aangenomen in het jaar 2000. Er waren nog geen smartphones, wifi stond nog in de kinderschoenen en van digitalisering lag niemand wakker...

In die twintig jaar is de wereld enorm veranderd. De klassieke Noord-Zuidhulp heeft plaatsgemaakt voor mondiale samenwerking met het oog op de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). De Belgische Technische Coöperatie (BTC) van 1999 is verveld tot Enabel (2018), het technisch agentschap is een facilitator geworden, een agentschap dat samenwerking en ontwikkeling mogelijk maakt, aanmoedigt, faciliteert. Enabel is een 'enabler'.

“Het idee dat de problemen zich in het zuidelijke halfrond bevinden en dat we in het Noorden de oplossingen hebben, dat is definitief begraven. Het Belgische ontwikkelingsbeleid kan met Enabel gunstige evoluties versterken en versnellen, als een katalysator,” aldus minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.

Bijzonder evenement

Op woensdag 3 april organiseert Enabel een bijzonder evenement om de twintigste verjaardag van het Belgisch ontwikkelingsagentschap te vieren. Daarbij is het niet zozeer de bedoeling om achterom te kijken, maar resoluut vooruit te blikken naar de toekomst: waar staan de wereld en de internationale ontwikkeling over 20 jaar?

In aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin zal vicepremier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo zijn visie op de toekomst van de internationale ontwikkeling uit de doeken doen.

Daarna zal Enabels algemeen directeur Jean van Wetter een aantal vooraanstaande experts uit binnen- en buitenland aan het woord laten, onder wie Rakesh Rajani (ondervoorzitter van Co-Impact en voormalig directeur van de Ford Foundation), Irène Kahn (directeur-generaal van de International Development Law Organization IDLO en voormalig secretaris-generaal van Amnesty International), Gerald Abila (oprichter van Barefoot Law uit Oeganda), Melinda Bohannon (Head of Strategy van het Department for International Development uit de UK), Olivier De Schutter (professor aan de UCL en covoorzitter van het International Panel of Experts on Sustainable Food Systems IPES-Food), Christine Kirunga Tashobya (docent aan de Makerere University School of Public Health Uganda), Dr. Jean-Paul Kimonyo (Senior Advisor van de Rwandese president), en Jean-Baptiste Richardier (oprichter van Humanity & Inclusion/Handicap International).

“Ik ben trots dat we dit belangrijke debat over de toekomst van de internationale ontwikkeling kunnen houden in aanwezigheid van deze experts,” zegt Jean Van Wetter. “Het Belgisch ontwikkelingsagentschap geniet een goede reputatie en staat hoog aangeschreven bij de internationale gemeenschap, maar we moeten onszelf blijven heruitvinden om gelijke pas te houden met een bijzonder snel evoluerende wereld. 2040, dat is morgen.”

Enabel? 

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, is de uitvoerder en coördinator van het Belgische beleid voor internationale ontwikkeling, dat vorm krijgt binnen de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de FOD Buitenlandse Zaken. Dat beleid is gericht op inclusieve economische groei, mensenrechten (met bijzondere aandacht voor de rechten van vrouwen en kinderen) en innovatie, en het focust op de minst ontwikkelde en fragiele landen.  

Het agentschap heeft 14 landenkantoren, voornamelijk in Afrika, 1500 medewerkers (van wie 70% lokaal personeel), en een portefeuille van meer dan 150 projecten in uitvoering. Enabel voert ook projecten uit voor andere opdrachtgevers, waaronder de Europese Commissie.
Contact: 
Guido Couck
Coördinator communicatie
 +32 476 92 02 37
guido.couck@enabel.be

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.