Samenwerkingsovereenkomst tussen Enabel en IRD, het Franse onderzoeksinstituut voor ontwikkeling | Enabel - Belgian Development Agency

Samenwerkingsovereenkomst tussen Enabel en IRD, het Franse onderzoeksinstituut voor ontwikkeling

Divider text here
Brussel, 29 januari 2021 | Het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel en het Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee willen beide organisaties expertise die nuttig kan zijn voor hun activiteiten uitwisselen en bundelen.

Met deze overeenkomst breiden Enabel en het IRD hun binnen- en buitenlandse netwerk uit. Dat is belangrijk voor het uitwisselen van informatie en goede praktijken en voor het bevorderen van hun respectieve activiteiten.

Het IRD is een onderzoekscentrum dat gespecialiseerd is in ontwikkeling met een specifieke focus op vijf thema's, waaronder menselijke mobiliteit en migratie, klimaat en duurzame landbouw. Het IRD werkt onder toezicht van twee Franse ministeries: dat van Onderzoek en dat van Buitenlandse Zaken.

De beoogde samenwerking op het gebied van menselijke mobiliteit (migratie) en ontwikkeling heeft concreet betrekking op het uitvoeren van het migratiebeleid in drie regio's van Marokko (het project DEPOMI). Dat project omvat een belangrijk onderdeel ‘actie-onderzoek’ dat in Marokko moet worden uitgevoerd in samenwerking met plaatselijke onderzoekers en onderzoeksinstituten.

Op het gebied van klimaat en duurzame landbouw wordt samenwerking met het IRD overwogen om de veerkracht van landbouwsystemen en -gemeenschappen tegenover klimaatverandering te verbeteren. Daarnaast kan gewerkt worden op het beheer en behoud van ecosystemen en de diensten die ze leveren (zoals bos-, aride, merenecosystemen, enz.). Bijvoorbeeld in Niger via het project REPO, dat de weerbaarheid en de sociale en economische stabiliteit van pastorale en agro-pastorale gemeenschappen in het westen van het land wil versterken. Een ander voorbeeld is Mali, waar via het steunproject voor de visserijsector (PAFHA+) wordt bijgedragen tot duurzame visserij en aquacultuur in de Nigerdelta.

 De expertise van het IRD vormt een welkome aanvulling op de expertise die we kunnen mobiliseren uit de Belgische onderzoeksinstellingen. Zo kunnen rond bepaalde thema’s allianties met drie partijen en partnerschappen tot stand worden gebracht tussen Enabel, het IRD en Belgische instituten zoals het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, VITO, UCL, UGent, KU Leuven, enz. 

"Deze samenwerking maakt dat we een nóg bredere waaier van Europese wetenschappelijke partners hebben. Dat komt Enabel en onze partners in Afrika alleen maar ten goede," zegt Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel.

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.