DIGITALISERING

Het gebruik van digitale technologieën is een krachtige hefboom om ontwikkeling te bevorderen, de meest kwetsbare bevolkingsgroepen vooruit te helpen en de burgers betere diensten aan te bieden. Het potentieel is enorm, meer bepaald om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te helpen realiseren.

WAT WE DOEN

Divider text here

Digital for Development (D4D)

We helpen onze partners bij het zoeken naar digitale oplossingen en begeleiden hen bij de toepassing van de nieuwste technologieën. Zowel eenvoudige digitale hulpmiddelen (bijvoorbeeld mobiele datacollectie) als geavanceerde technologieën (sensoren, digitale beeldvorming, ...) worden ingezet voor monitoring, aansturing, onderbouwde besluitvorming en betere ontwikkelingsresultaten.

Digitalisering is geen doel op zich maar een katalysator voor inclusieve ontwikkeling. Al onze acties zijn afgestemd op de strategische beleidsnota ‘Digital for Development’ voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking en op de negen Principles for Digital Development.

De dingen anders doen

De uitdagingen voor internationale samenwerking zijn talrijk en een nieuwe manier van denken en doen is nodig. Op de hoofdzetel en op het terrein vernieuwen en optimaliseren we onze interne processen en systemen door het gebruik van de nieuwste technologieën in communicatie, beheer en resultaatopvolging.

Door middel van onze Digital Talks doen we inspiratie op en zetten we concrete innovaties in onze partnerlanden in de schijnwerpers. Met onze Digital Tours zoeken we proactief naar nieuwe mogelijkheden tot verandering via nieuwe technologieën. Met onze Digital Tools streven we voortdurend naar betere competenties en vaardigheden: specifieke info sheets, opleidingsaanbod, strategische partnerschappen. Bekijk onze Digital Stories om inspiratie op te doen.

Data omzetten in kennis en informatie

Met data begint en eindigt alles. We zetten data om in informatie voor onderbouwde beslissingen in ontwikkeling.

We investeren in instrumenten en beleidsmaatregelen die nodig zijn om een echte open data-driven organisatie te worden (Open.Enabel). We ondersteunen onze partners om ‘open data’-strategieën te ontwikkelen en ‘big data’ te gebruiken. Dat gaat van het gebruik van data van telecomoperatoren, tot het ter beschikking stellen van geografische informatie die verzameld werd in het kader van bepaalde interventies. We stellen onze partners in staat om de gegevens concreet te gebruiken en bouwen aan kennisgedreven organisaties. 

Stories

In Oeganda, maken beroepsopleidingen gebruik van virtuele realiteit technologie om de kloof te dichten tussen de leer- en de werkplek. In afgelegen streken vormt het beperkte aantal bedrijven een struikelblok voor werkplekleren. Virtuele realiteit...
Digitale technologieën die goed geïntegreerd zijn in ontwikkelingsprojecten en aangepast zijn aan de lokale context kunnen voor een echt hefboomeffect zorgen. Uitleg.
Voedselzekerheid & digitalisatie - Het Maisha Bora programma brengt 15 organisaties samen met expertise in waterwerken, microfinanciering, dierengezondheid en voeding, met als doel de voedselzekerheid en de inkomsten uit veehouderij van Masai-...
Informatie en updates over onze projecten vind je op het platform Open Data.
NAAR OPEN.Enabel
Digitalisering is een instrument ten dienste van een doel maar is geen doel op zich
Gijsbert Ooms - Verantwoordelijke ‘D4D’ – Digital for Development

PARTNERSCHAPPEN 

Om onze projecten te ondersteunen werken wij samen met een aantal Belgische instellingen:

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.