Enabel in de Centraal Afrikaanse Republiek | Enabel - Belgian Development Agency

Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR)

De ontwrichting van de grondwettelijke orde in maart 2013 leidde tot de instelling van een politieke overgangsperiode onder leiding van een regering van nationale eenheid. De belangrijkste taak van de overgangsautoriteiten was om vrije en inclusieve verkiezingen te organiseren in december 2015 en maart 2016. Dit proces heeft geleid tot de goedkeuring van een nieuwe grondwet die een semipresidentieel systeem in het leven heeft geroepen.
De gewapende groepen blijven echter een groot deel van het grondgebied controleren en de veiligheidssituatie blijft onstabiel. De Centraal-Afrikaanse strijdkrachten (FACA) hebben immers maar een beperkte capaciteit en middelen. Daardoor zijn ze niet in staat hun gezag over het nationale grondgebied uit te oefenen. Ook kunnen ze de bevolking onvoldoende veiligheid en bescherming bieden.

WAT WE DOEN

Divider text here
In de Centraal-Afrikaanse Republiek voert Enabel twee projecten uit voor de Europese Unie. Die betreffen het democratisch bestuur (verkiezingen) en het bestuur in de mijnbouw (diamanten en goud).

Een transparante en duurzame goud- en diamantwinning

In het kader van het instrument voor stabiliteit en vrede (IcSP) financiert de EU het project ’Strengthening Governance of CAR’s Artisanal Diamond and Gold Mining Sectors’. Dat moet bijdragen tot een transparante en duurzame goud- en diamantwinning in de Centraal-Afrikaanse Republiek. 

Daartoe wil het de regering steunen in haar verbintenissen in het kader van de certificeringsregeling van het Kimberley-proces. Het grootste deel van de productie wordt echter nog steeds illegaal uitgevoerd. De ambachtelijke goud- en diamantwinning, de op één na grootste werkgever van het land, voorziet in het levensonderhoud van honderdduizenden mensen in de meeste provincies van het land. 

De sector vormt een aanzienlijk inkomstenpotentieel voor de staat. Deze traditionele economie opnieuw integreren in de wettelijke keten is dan ook een grote uitdaging voor de ontwikkeling en de politieke stabiliteit. 

Versterking van het democratisch bestuur 

Het programma komt op een bijzonder moment in de institutionele politieke geschiedenis van het land, namelijk bij de voorbereiding en organisatie van de nationale en vervolgens lokale verkiezingen van 2020 en 2021. Die lijken van doorslaggevend belang te zijn voor het consolideren en legitimeren van de democratische instellingen van het land. Het houden van verkiezingen is in het ‘Politiek Akkoord voor Vrede en Verzoening’ – dat op 6 februari 2019 werd ondertekend tussen de regering en 14 gewapende groepen – als conditio sine qua non opgenomen om een einde te maken aan de crisis in de Centraal-Afrikaanse Republiek. 

De interventielogica van het project is “het begeleiden van de Centraal-Afrikaanse Republiek bij haar inspanningen om het gezag van de staat en de rechtsstaat te herstellen en weer op te bouwen".
Contacteer Enabel in RCA
Alliance Française 
Angle Rue de l’Industrie & Rue du Poitou, Bangui
 T +23675577123 | amougou.ngoumou@enabel.be 
Landenvertegenwoordiger: Philippe Serge Degernier

Volg Enabel in RCA op Facebook

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.