Enabel sluit zich aan bij het initiatief van Team Europe om Senegal te steunen bij de productie van vaccins | Enabel - Agence belge de développement

Enabel sluit zich aan bij het initiatief van Team Europe om Senegal te steunen bij de productie van vaccins

Divider text here
Brussel, 9 juli 2021 | Team Europe heeft formeel ingestemd met steun voor grootschalige investeringen in de productie van vaccins door het Institut Pasteur in Dakar, naast andere steunmaatregelen. De nieuwe productie-eenheid moet Afrika minder afhankelijk maken van de invoer van 99% van de vaccins en de toekomstige weerbaarheid tegen pandemieën op het continent versterken. België maakt, samen met Duitsland en Frankrijk, deel uit van dit Europese initiatief.

Vandaag verleent Team Europe 6,75 miljoen euro subsidie om technische haalbaarheidsstudies en projectvoorbereiding voor de nieuwe faciliteit in het Institut Pasteur in Dakar mogelijk te maken. Verwacht wordt dat later dit jaar met de bouw van de nieuwe fabriek wordt begonnen en dat tegen eind 2022 maandelijks 25 miljoen vaccindoses worden geproduceerd.

"Wij zijn zeer verheugd met dit initiatief", zegt Jean Van Wetter, gedelegeerd bestuurder van Enabel. "Enabel werkt al samen met Senegal om zijn gezondheidssystemen te versterken en was de voorbije weken actief betrokken bij het identificeren van de Belgische toegevoegde waarde bij de lokale productie van vaccins.

De overeenkomst maakt deel uit van een groot pakket investeringen in de productie van vaccins en geneesmiddelen in Afrika, dat in mei door Team Europe is gelanceerd en waarin de Europese Commissie, de EU-lidstaten, de Europese Investeringsbank en andere financiële instellingen samenwerken, overeenkomstig de strategie van de EU met Afrika en de strategie van de Afrikaanse centra voor ziektebestrijding en -preventie (Africa CDC) en de Partnerships for African Vaccine Manufacturing (PAVM).

"Wij sluiten ons volledig aan bij Team Europa. Gelijke toegang tot vaccins is de sleutel tot mijn beleid en een belangrijke mondiale uitdaging. Afrika heeft toegang nodig tot betaalbare gezondheidsproducten met een kwaliteitsgarantie. De inspanningen van België gaan verder dan het verhogen van de productiecapaciteit voor vaccins. We geven voorrang aan de volksgezondheid, versterken de paraatheid bij epidemieën en versterken de lokale gezondheidsstelsels. Wij zullen onze Senegalese partners steunen bij het structureren van hun farmaceutische industrie en het opstarten van een farmaceutische productiehub", aldus de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid, Meryame Kitir.

Afrika minder afhankelijk maken van de invoer van vaccins

Afrika, een continent van 54 landen en 1,2 miljard mensen, produceert momenteel slechts 1% van de vaccins die het toedient. De overige 99% wordt geïmporteerd. De COVID-19-pandemie heeft nog duidelijker gemaakt hoe kwetsbaar Afrika is als het gaat om betaalbare toegang tot vitale geneesmiddelen, vaccins en gezondheidstechnologieën. Het stimuleren van de lokale productie zal levens redden, de volksgezondheid en de gezondheidsstructuren stimuleren en de Afrikaanse economieën versterken, onder meer door lokale werkgelegenheid te ondersteunen en het delen van cruciale technologieën te bevorderen.

Het Institut Pasteur in Dakar produceert reeds door de Wereldgezondheidsorganisatie goedgekeurde vaccins en is door de regering van Senegal en de Afrikaanse centra voor ziektebestrijding en -bescherming aangewezen als mogelijke vestigingsplaats voor de nieuwe fabriek voor de productie van vaccins. De nieuwe faciliteit zal naar verwachting worden gebouwd op een terrein dat grenst aan bestaande onderzoeksfaciliteiten. Tegen eind 2022 moeten maandelijks 25 miljoen vaccindoses worden geproduceerd, waardoor de afhankelijkheid van het continent van de invoer van vaccins aanzienlijk zal verminderen.

Lees het oorspronkelijke persbericht (in het engels) hier

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.