Persbericht - Enabel wordt partner van Green Climate Fund

Enabel wordt eerste Belgische partner van het Green Climate Fund

Divider text here
©Enabel - Dieter Telemans
Songdo, 7 juli 2019 – Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, is als eerste Belgische organisatie geaccrediteerd door het Green Climate Fund als partner in de strijd tegen de klimaatverandering. Hiermee zal het projecten kunnen uitvoeren in de strijd tegen de opwarming van de aarde, in opdracht van het Green Climate Fund.

“We zijn zeer verheugd met dit nieuws”, stelt algemeen directeur van Enabel, Jean Van Wetter. “Niet alleen betekent dit dat Enabel zich nog meer kan engageren in thema’s gerelateerd aan klimaat en milieu, maar het is ook een erkenning van onze expertise in die sectoren. Met dit partnerschap kunnen we een versnelling hoger schakelen en onze bijdrage tot de mondiale inspanningen met betrekking tot klimaatverandering nog optrekken.”

Het Green Climate Fund is een fonds van de Verenigde Naties gelanceerd in 2010, dat de ontwikkelingslanden ondersteunt in hun inspanningen om klimaatverandering het hoofd te bieden. Het fonds kreeg een belangrijke rol toebedeeld in de Akkoorden van Parijs van 2015 waar onder meer werd beslist om te streven naar een maximale opwarming van de aarde van minder dan 2°C.

Enabel is het Belgisch ontwikkelingsagentschap dat niet alleen opdrachten uitvoert voor de Belgische overheid, maar ook partnerschappen aangaat met andere donoren. Het agentschap werkt al samen met de Europese Commissie en diverse Europese lidstaten. “Opdrachten uitvoeren voor dit klimaatfonds is een logische stap in de verdere uitbouw van andere partnerschappen,” stelt Van Wetter. “Bovendien werken we al jaren in verschillende landen op dergelijke programma’s.”

In Rwanda bijvoorbeeld werkte Enabel samen met de nationale autoriteiten rond duurzaam bosbeheer, wat één van de manieren is om het effect van broeikasgassen te verminderen en om te gaan met klimaatveranderingen. Gezinnen gebruiken er nog vaak hout als brandstof, waardoor de houtkap en bijgevolg de ontbossing een reëel probleem vormen. Maar door te investeren in capaciteitsversterking van het bosbeheer, en ook door nieuwe gebieden aan te planten, kan die ontbossing worden ingeperkt of gecompenseerd.

Dankzij de accreditatie door het Green Climate Fund zal het Belgisch ontwikkelingsagentschap projectvoorstellen formuleren rond bijvoorbeeld het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals in Rwanda, hernieuwbare energie of duurzame landbouw. “Er zal eerst worden gekeken naar de prioriteiten van het fonds en de domeinen waar Enabel met zijn expertise een duidelijke meerwaarde kan bieden. We hebben bovendien verschillende partnerschappen met de Belgische private én publieke sector. Dat geeft ons de mogelijkheid om kennis uit te wisselen, maar ook om Belgische expertise in te schakelen op internationaal niveau,” besluit Van Wetter.

STAY INFORMED

Divider text here
Keep up-to-date with our latest activities and with international development trends from a Belgian perspective.