Europees proefproject PALIM linkt IT-ontwikkeling in Marokko aan knelpuntberoepen in Vlaanderen | Enabel - Belgian Development Agency

Europees proefproject PALIM linkt IT-ontwikkeling in Marokko aan knelpuntberoepen in Vlaanderen

Divider text here
Brussel, 1 maart 2019 | De Europese Unie, het International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) en het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel testen een innovatief migratiemodel uit. Dat legt de link tussen de ontwikkeling van de IT-sector in Marokko en de krapte aan goed opgeleide informatici in Vlaanderen. De aanpak volgt het ‘Global Skills Partnership’-model. Dat gaat ervan uit dat arbeidsmobiliteit alleen gunstig is voor alle partijen als de potentiële werknemers gekwalificeerd werk vinden in hun land van oorsprong én in hun land van bestemming.

Het ‘Pilot Project Addressing Labour Shortages Through Innovative Labour Migration Models’ (PALIM) loopt van 1 maart 2019 tot 31 augustus 2020. Het wordt uitgevoerd en gecoördineerd door het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel, in samenwerking met de Vlaamse en Marokkaanse arbeidsbemiddelaars (VDAB en ANAPEC), de Vlaamse werkgeversorganisaties VOKA en Agoria, hun Marokkaanse tegenhangers CGEM en APEBI, Fedasil en het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering.

Marokkaanse informatici

Zestig Marokkaanse afgestudeerden zullen een extra opleiding krijgen in Marokko om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Een dertigtal onder hen wordt daarna begeleid om een job te vinden in Marokko, de andere helft wordt begeleid om in Vlaanderen te gaan werken. In september 2019 zouden de eerste Marokkaanse informatici in Vlaanderen aan de slag moeten gaan.

Ook de Marokkaanse arbeidsbemiddelaar ANAPEC wordt begeleid om zijn dienstverlening in eigen land te verbeteren, want Marokko verwacht dat het tegen 2020 nood zal hebben aan 30.000 IT-specialisten. Tot nog toe zijn de opleidingen onvoldoende afgestemd op de vraag op de arbeidsmarkt.

Ontwikkeling en migratie

"De wereld is volop in verandering. Om de vacatures in te vullen moeten we soms over de grenzen heen kijken. Dit project zal ons nieuwe inzichten bieden over de links tussen ontwikkeling en migratie. Het initiatief zal zowel Marokko als België ten goede komen," zegt Jean Van Wetter, Algemeen directeur van Enabel.

Het project beschikt over een budget van 1,5 miljoen euro en wordt uitgevoerd door Enabel met de financiële steun van de Europese Unie. Dit innovatieve initiatief maakt deel uit van de proefprojecten voor reguliere migratie gefinancierd via de ‘Mobility Partnerships Facility’ die wordt beheerd door het International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). Het model brengt een brede waaier actoren samen en kan later herhaald worden in andere sectoren van de arbeidsmarkt en met andere landen.


Contactpersoon: Grégoire Douxchamps, Projectbeheerder PALIM Enabel, 
+32 473 194 099 
gregoire.douxchamps@enabel.be 
Belgisch ontwikkelingsagentschap – Hoogstraat 147 – 1000 Brussel 
Deze publicatie is tot stand gekomen met de financiële steun van de Europese Unie via het initiatief Mobility Partnerships Facility beheerd door het International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). Voor de inhoud is uitsluitend Enabel verantwoordelijk en deze strookt niet noodzakelijk met de mening van de Europese Unie of het ICMPD.

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.