Mondiale uitdaging: Klimaatverandering en milieu | Enabel - Belgian Development Agency

KLIMAATVERANDERING & Milieu

De klimaatverandering is een van de meest ingrijpende problemen waar de wereld voor staat. De negatieve impact wordt versneld zichtbaar. Bovendien worden de minst ontwikkelde landen het meest getroffen door klimaatverandering. Volgens de opeenvolgende rapporten van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatveranderingen (IPCC) is in de volgende tien jaar dringend actie nodig om de klimaatopwarming binnen de perken te houden.

WAT WE DOEN

Divider text here

20 jaar ervaring

Enabel heeft twintig jaar ervaring met milieuvraagstukken en werkt al tien jaar oplossingen uit om de impact van klimaatverandering te verminderen. Het agentschap bereidt de weg voor en is een inspirerende speler die streeft naar CO2-neutrale ontwikkelingsprojecten en kantoren in België en elders. Sinds juli 2019 is Enabel geaccrediteerd door het Green Climate Fund en kan het agentschap milieuprojecten implementeren voor het Fonds.

Klimaatbestendige landbouw

De landbouwproductiviteit daalt ten gevolge van klimaatverandering. Enabel ondersteunt de transformatie van de landbouwsector zodat die de groeiende wereldbevolking duurzaam van gezonde voeding kan voorzien en een economische groeisector blijft die ongelijkheid vermindert.

Duurzaam beheer van watervoorraden

Goede waterbeheerregels en het geïntegreerd beheer van de watervoorraden (IWRM - Integrated Water Resources Management) zijn essentieel om in een context van watertekort voor drinkbaar water en productiewater te zorgen. Enabel draagt ertoe bij dat meer mensen toegang hebben tot drinkbaar water en dat watervoorraden over grotere gebieden geïntegreerd en duurzaam beheerd worden.

Groene stedelijke groei


Enabel's work is aimed at bringing more (secondary) cities and human settlements to adopt and implement integrated policies and plans for inclusion, resource efficiency, smart cities, circular economy and urban resilience, and to promote skills and jobs for the green and circular economy. That should reduce the risk of flooding, landslides and the existence of heat islands, amongst other issues.
Meer informatie over onze expertise
DOWNLOAD DE BROCHURE

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.