Mondiale uitdaging: Menselijke mobiliteit | Enabel - Belgian Development Agency

MENSELIJKE MOBILITEIT

In een wereld waar de mogelijkheden voor menselijke ontwikkeling sterk verschillen, is mobiliteit een belangrijke optie voor heel wat mensen om een beter leven op te bouwen. Indien migratie goed wordt beheerd kan het een katalysator zijn voor inclusieve economische en sociale ontwikkeling voor migranten maar ook voor de landen en gemeenschappen waar ze wonen of waar ze vandaan komen.

WAT WE DOEN

Divider text here
Om de positieve impact van menselijke mobiliteit op ontwikkeling te optimaliseren en de negatieve impact ervan te verminderen, focust Enabel op acties die erop mikken sociale en economische ongelijkheid, te verminderen en inclusieve, innovatieve en sociale stedelijke ontwikkeling en conflictpreventie conflict prevention.

Bevorderen en verbeteren van de governance van de menselijke mobiliteit met oog voor ontwikkeling op nationaal, regionaal en lokaal niveau

De ondersteuning van Enabel aan de partnerlanden bestaat uit een breed scala aan acties, waaronder steun voor de ontwikkeling van nationale strategieën en de uitvoering ervan op nationaal en/of lokaal niveau, met inbegrip van beleid om diaspora te betrekken bij de ontwikkeling van hun land van verblijf en hun land van herkomst door middel van kennisoverdracht, remittances, culturele uitwisseling en ondernemersprojecten die bijdragen aan het opbouwen van een gevoel van wereldburgerschap. Enabel ondersteunt de partnerlanden ook bij hun inspanningen om behoeften en tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen door te zorgen voor opleiding in lokale gemeenschappen en het vergemakkelijken van regionale en internationale mobiliteit en tegelijkertijd gender- en inclusiegevoelig zijn. 

Verbetering van de bescherming, eerbiediging van de grondrechten en veerkracht van migranten en gastgemeenschappen

We besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van de fundamentele mensenrechten en erkennen dat migranten vaak een verhoogd risico lopen op mensenrechtenschendingen. Wij zetten ons in voor de toegang tot onderwijs en beroepsopleiding, gezondheid, economische participatie, met inbegrip van werkgelegenheid en (zelf)ondernemerschap en alle basisdiensten en rechten (inclusief een wettelijke identiteit) voor migranten en de lokale gemeenschappen waar zij zich vestigen. 

Mainstreaming van menselijke mobiliteit in officieel beleid en ontwikkelingsprogramma's

Enabel integreert menselijke mobiliteit in haar ontwikkelingsprogramma's om de positieve effecten te maximaliseren en de kosten van migratie op ontwikkeling tot een minimum te beperken. Het agentschap ondersteunt zijn partnerlanden in hun beleid van migratie en menselijke mobiliteit. 
Meer over onze expertise
DOWNLOAD DE BROCHURE

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.