Mondiale uitdaging: Vrede & veiligheid | Enabel - Belgian Development Agency

vrede & veiligheid

Kwetsbaarheid, conflicten en geweld hebben een duidelijke impact op de armoede. De extreme armoede neemt alleen toe in fragiele staten. Duurzame ontwikkeling kan niet worden gerealiseerd zonder vrede en veiligheid en omgekeerd lopen vrede en veiligheid gevaar zonder duurzame ontwikkeling.

wat we doen

Divider text here
Enabel zet bijzondere in op de samenhang tussen ontwikkeling, humanitaire hulp en veiligheid bij zijn inspanningen om veerkracht op te bouwen en conflicten te voorkomen.

Hervorming van de veiligheidssector, inclusief de gemeenschapspolitie

Enabel zet sterk in op het verhogen van het aandeel mannen en vrouwen die zich veilig voelen als ze op hun eentje wandelen in de buurt waar ze wonen. Een andere doelstelling is het vergroten van het aandeel van de bevolking dat tevreden is met zijn laatste ervaring met de openbare veiligheidsdiensten.

Eerlijk, verantwoord en inclusief recht

We bevorderen een betrouwbare en verantwoorde rechterlijke respons op de behoeften van mensen, met inbegrip van de meest kwetsbaren, en evalueren succes door het aandeel slachtoffers te meten dat hun slachtofferschap melden bij bevoegde autoriteiten of andere officieel erkende mechanismen voor conflictoplossing.

Burgerschap en participatie

Ons werk is gericht op het verbeteren van de toegang tot burgerschap, met name door het versterken en moderniseren van het bevolkingsregister, omdat een rechtspositie van cruciaal belang is voor een welvarend leven en een essentiële basis vormt voor een evenwichtiger relatie tussen burgers en overheden. We dragen ook bij aan de betrokkenheid van de burgers door het bevorderen van een zinvolle deelname van vrouwen aan vredesopbouw en door ons te richten op de strijd tegen corruptie.

Gendergerelateerd geweld

Enabel heeft ook expertise en ervaring in het uitvoeren van acties op het gebied van gendergerelateerd geweld, waaronder preventie, en ondersteuning van slachtoffers (medische en rechtsbijstand, psychosociale ondersteuning, sociaal-economische reïntegratie).
Meer over ons expertise
DOWNLOAD DE BROCHURE
Enabel ondersteunt verschillende projecten met een focus op vrede en veiligheid.
BEKIJK DE PROJECTEN

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.