Mondiale uitdaging: Urbanisatie | Enabel - Belgian Development Agency

VERSTEDELIJKING

De wereld wordt steeds stedelijker. Tegen 2050 zal 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Deze wereldwijde trend betreft zowel de opkomst van megasteden als de toename van kleine en middelgrote steden. 75% van de wereldbevolking woont in stedelijke nederzettingen van minder dan 500.000 mensen. Steden worden ook jonger, met naar schatting 60% van de stedelijke bevolking onder de leeftijd van 18 in 2030.

WAT WE DOEN

Divider text here
Afrikaanse landen staan voor de enorme uitdaging om het bestuur van de steden, en met name secundaire steden, te verbeteren. De meesten van die steden worstelen met gebrekkige infrastructuur en planning, precaire huisvestingsomstandigheden, beperkte capaciteit van de publieke en private sector, onveiligheid... Zij worden geconfronteerd met verstoorde arbeidsmarkten, met een hoge jeugdwerkloosheid in fragiele en vooral informele economieën.

Toegang tot hoogwaardige openbare diensten voor iedereen

Enabel ondersteunt steden bij het upgraden en onderhouden van stedelijke infrastructuur voor hoogwaardige diensten (toegang tot water en sanitaire voorzieningen, wegen, energie), ook in informele nederzettingen.

Geïntegreerde en participatieve stadsplanning en -beheer

Enabel ondersteunt steden bij het co-creëren van beleid en tools voor een passende stadsplanning en -beheer. Stedelijke overheden en maatschappelijke organisaties worden aangemoedigd om nauw samen te werken en het leiderschap en de deelname van vrouwen aan inspanningen ter verbetering van het stadsleven te bevorderen.

Kansen om te ondernemen en banen voor jongeren en vrouwen

De stedelijke economie wordt gestimuleerd door jongeren en vrouwen in staat te stellen hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen en ondernemerschap te bevorderen. Rekening houden met de steeds veranderende marktbehoeften, het benutten van het potentieel van de stedelijke economie en van de mogelijkheden van de digitale economie, zijn essentieel en dragen bij tot innovatieve stedelijke ecosystemen.

Veilige en samenhangende steden

Enabel bouwt mee aan het vermogen van steden om inclusieve en veilige omgevingen te creëren voor hun burgers. Er wordt specifieke aandacht besteed aan jongeren, vrouwen en kwetsbare groepen. Met name geweld in de stad en gendergerelateerd geweld wordt uitgebreid aangepakt door de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te verbeteren, gender-vriendelijke infrastructuur te voorzien en nauw samen te werken met scholen, politie en justitie.
Meer informatie over onze expertise
DOWNLOAD DE BROCHURE

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.