Gouvernementele samenwerking | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

GOUVERNEMENTELE SAMENWERKING

Enabel is een Belgisch overheidsagentschap. Wij beheren ontwikkelingsprojecten voor rekening van de Belgische regering en van andere donoren. Op die manier dragen wij actief bij aan de mondiale inspanningen voor duurzame ontwikkeling.

VOOR De Belgische regering

Divider text here
Onze voornaamste taak is het uitvoeren van de Belgische gouvernementele samenwerking in de 14 partnerlanden van België.

De Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire hulp (DGD), die afhangt van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, stelt de ontwikkelingsprogramma's op maar voert deze niet zelf uit. Die taak wordt toevertrouwd aan Enabel.

De plaats van Enabel in de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Meer weten over de Belgische ontwikkelingssamenwerking en haar prioriteiten? www.diplomatie.belgium.be

VOOR ANDERE DONOREN

Divider text here
Via ons departement Global Partnerships voeren wij projecten uit voor andere donoren, meer bepaald de Europese Commissie.

Die interventies worden ofwel gelinkt aan onze gouvernementele projecten ofwel als losstaand project uitgevoerd, eventueel buiten de concentratiesectoren of zelfs buiten de partnerlanden van België.

Hierbij streven we drie belangrijke doelen na:
 1. De impact van de Belgische ontwikkelingssamenwerking versterken;
 2. Netwerken en openbare partnerschappen opbouwen;
 3. De expertise en innovatie van Enabel ontwikkelen. 

Zo heeft Enabel al gewerkt voor:
 • De Europese Commissie
 • Het Frans ontwikkelingsagentschap (AFD)
 • De Engelse ontwikkelingssamenwerking (DFID)
 • De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking (DGIS)
 • De Ierse ontwikkelingssamenwerking (IrishAid)
 • De Zweedse ontwikkelingssamenwerking (SIDA)
 • De Luxemburgse ontwikkelingssamenwerking (LuxDev)
 • De Vlaamse (DIV) en de Franstalige (APEFE) ontwikkelingssamenwerking 
 • De Wereldbank
 • De FOD Financiën (FINEXPO)

Certificatie van de Europese Commissie
Sinds 2008 is Enabel – na een zogenoemde 'six pillars assessment' – een erkende partner van de Europese Commissie. Die erkenning werd in 2015 hernieuwd. Daardoor kan de Europese Commissie bepaalde taken van ontwikkelingssamenwerking rechtstreeks aan Enabel delegeren.

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.