Haven van Antwerpen gaat nauwer samenwerken met Enabel | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Haven van Antwerpen gaat nauwer samenwerken met Enabel

Divider text here
Antwerpen, 14 november 2018 ¬– De haven van Antwerpen en haar consultancydochter Port of Antwerp International ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst met het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel om de krachten te bundelen in het kader van de duurzame ontwikkeling van havens in ontwikkelingslanden. 

Havens zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een land. Voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking is het belangrijk om de juiste expertise te kunnen aanbieden aan de partnerlanden in Afrika. Door de efficiëntie van havens te versterken via adviesverlening, opleiding en betere infrastructuur kan de logistieke keten van een land worden versterkt, wat een positief effect heeft op de competitiviteit van een land en op de jobcreatie.

De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend in het Havenhuis door Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen, Kristof Waterschoot, Managing Director van PAI, en Jean Van Wetter, Algemeen Directeur van Enabel. Het doel van de samenwerkingsovereenkomst is om voortaan de krachten te bundelen en een nauwere samenwerking op te starten, in het kader van een duurzame ontwikkeling van havens in ontwikkelingslanden.

Jean Van Wetter, Algemeen Directeur van Enabel: “Ik ben zeer blij om dit samenwerkingsakkoord te ondertekenen. Het maritiem transport is een belangrijk gegeven in de internationale ontwikkeling. De haven van Antwerpen en de Belgische ontwikkelingssamenwerking focussen een groot deel van hun activiteiten op Afrika: ieder jaar worden 15 miljoen ton goederen getransporteerd tussen West-Afrika en de haven van Antwerpen. Dertien van de veertien partnerlanden van Enabel liggen in Afrika, en vele van die landen hebben een kust en belangrijke havens. De optimalisering van het havenbeheer, zowel voor de import als voor de export, is dus cruciaal voor een toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling.” 

Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen: “Als motoren van economische groei en ontwikkeling zijn havens wereldwijd een belangrijke partner in het realiseren van de SDG’s. De haven van Antwerpen, als belangrijk knooppunt in de globale supply chain én als koploper in het creëren van toegevoegde waarde, wil hier een voortrekkersrol in nemen. De hele havengemeenschap engageert zich daarom voor duurzame groei en ontwikkeling. De ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst stelt ons in staat om de SDG’s concreet in de praktijk om te zetten.” 

De haven van Antwerpen heeft van alle havens in Noordwest-Europa het hoogste aandeel rechtstreekse diensten op West-Afrika. Tussen de haven van Antwerpen en West-Afrika wordt jaarlijks 15 miljoen ton goederen verhandeld. 

Kristof Waterschoot, Managing Director van PAI: “Afrika is voor ons een zeer belangrijke regio. Niet alleen door onze marktleiderspositie, maar ook vanwege de samenwerkingen die we hebben met enkele Afrikaanse havens. Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met Benin in het kader van de modernisering van de haven van Cotonou waarbij tijdelijk het management geheel werd overgenomen. Deze nauwere samenwerking met Enabel biedt ons de mogelijkheid om bestaande projecten verder te ondersteunen en nieuwe, potentiële samenwerkingsverbanden op te zetten. Op die manier kunnen we onze expertise duurzaam overdragen aan havens in ontwikkelingslanden zodat deze zich zelfstandig verder kunnen ontwikkelen.” 

Op de foto: Kristof Waterschoot, Managing Director van PAI, Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen, en Jean Van Wetter, Algemeen Directeur van Enabel

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.