Jobs | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

JOBS

WAARSCHUWING
We zijn ons bewust van het bestaan van valse rekruteringsprocedures die zich voordoen als Enabel. Deze fraude vindt vooral plaats op de sociale netwerken Facebook en WhatsApp.

Houd er rekening mee dat Enabel nooit om geld vraagt in het kader van haar wervingsprocedures en dat al onze officiële e-mailadressen altijd eindigen met "...@enabel.be". 

 Wij raden je aan om zeer waakzaam te zijn en in geval van twijfel, ons te melden dat er sprake is van mogelijk misbruik via het contactformulier op onze website.
MELD EEN MISBRUIK
Update COVID-19
De vacatures staan nog steeds open. Onze teams zijn erop voorzien om je kandidatuur in de beste omstandigheden te behandelen: onze selectietests, interviews en jurygesprekken worden vanop afstand uitgevoerd. Solliciteer nu!
CARRIÈREMOGELIJKHEDEN
LEES MEER
REKRUTERINGSBELEID
LEES MEER
ARBEIDSVOORWAARDEN
LEES MEER
JUNIORPROGRAMMA
Het Juniorprogramma biedt jongeren een uitgelezen kans om een carrière te starten in de ontwikkelingssamenwerking. Een of twee jaar lang dragen de Junior Experts rechtstreeks bij aan een project van Enabel of van een ngo op het terrein.
LEES MEER
ONS MENSELIJK KAPITAAL
FEITEN & CIJFERS
De gevraagde inlichtingen worden enkel en alleen verzameld met het oog op een eventuele tewerkstelling bij Enabel, en dienen om na te gaan of uw profiel overeenstemt met de vacatures bij onze onderneming. De inlichtingen worden opgeslagen in een gegevensbank – op dit ogenblik is dat Successfactors – in overeenstemming met de wettelijke bepalingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze inlichtingen worden nauwkeurig verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet meegedeeld aan andere personen dan deze die betrokken zijn bij het rekruteringsproces. Dat kunnen externe juryleden zijn, of medewerkers van een extern rekruterings- en selectiebureau dat ons helpt bij het aanwervingsproces.

Rekening houdend met de activiteiten die we uitvoeren in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, bestaat de kans dat Enabel uw gegevens doorgeeft buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 

Voor de kandidaten die niet geselecteerd zijn voor een functie: wij bewaren uw persoonsgegevens voor een periode van één jaar. Eens deze termijn is verstreken, worden uw gegevens verwijderd uit onze bestanden.

Voor de kandidaten die geselecteerd zijn in een wervingsreserve: wij bewaren uw persoonsgegevens voor een periode van 36 maanden. Eens deze termijn is verstreken, worden uw gegevens verwijderd uit onze bestanden.

Door uw kandidatuur op te sturen, stemt u ermee in dat uw inlichtingen worden opgenomen in onze gegevensbank. U kunt onze privacyverklaring raadplegen op de website van Enabel. U bent vrij om uw gegevens in te zien en, in voorkomend geval, te laten corrigeren of te laten wissen of nog, om de gegevens op te vragen om ze door te geven aan een derde (recht op overdraagbaarheid van gegevens). Het volstaat om daartoe een e-mail te sturen naar humres@enabel.be samen met een kopie van een identiteitsbewijs. 
HEB JE NOG VRAGEN?
VOLG ONS OP LINKEDIN

ZIN OM JE BIJ ONS AAN TE SLUITEN?

Divider text here
Maak kennis met onze organisatie en met ons werk.

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.