Start van het steunprogramma voor plattelandsontwikkeling in CAR | Enabel - Agence belge de développement

Start van het steunprogramma voor plattelandsontwikkeling in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Divider text here
Bangui, 28 april 2021 | Enabel lanceert nieuw programma voor steun aan plattelandsontwikkeling in de Centraal-Afrikaanse Republiek, toegespitst op de jongeren

De ceremonie in hotel Oubangui werd voorgezeten door president Faustin-Archange Touadéra. Onder de gasten bevond zich een delegatie van de Europese Unie, vertegenwoordigd door ambassadeur Samuela Isopi, en verscheidene andere partners.

Het programma wordt gefinancierd door het Bêkou-fonds van de Europese Unie. Het zet in op plattelandsontwikkeling door te werken met landbouwclusters (agropoles). Via die aanpak wil het vooral plattelandsactoren en jongeren toekomstperspectieven bieden.

Het programma streeft drie doelen na:
  1. De beroepskwalificatie van de actoren in de landbouw- en plattelandsontwikkeling verbeteren en de professionele integratie van jongeren versterken.
  2. De lokale productie- en verwerkingscapaciteit vergroten en toegang tot betrouwbare bronnen van (hernieuwbare) energie verbeteren.
  3. Het aanbod van financiële en niet-financiële diensten ontwikkelen om het plattelandsondernemerschap rond de multifunctionele landbouwclusters en in Bangui te ondersteunen.

Het programma komt ten goede aan het ministerie van Landbouw en het ministerie van Veeteelt, en zal zich toespitsen op het verstrekken van professionele opleidingsdiensten in deze sector.

Het project zal werken binnen en met landbouwclusters. Dat zijn een reeks actoren binnen een bepaald geografisch gebied (agropole), die functionele relaties hebben in hun activiteiten in de productie, verwerking, ondersteunende diensten en afzet van landbouw-, dierlijke of bosbouwproducten. Het doel is om hun werking te versterken en te verbeteren.

Van bij de start werden vijf landbouwclusters vastgelegd: de hoofdstad Bangui, de prefecturen Nana-Mambéré, Ouham-Péndé in Bozoum, Bossangoa, de hoofdstad van Ouham, en de prefectuur Kémo. Een zesde kan worden toegevoegd, afhankelijk van een grondige veldanalyse, in Boali, Pissa of Paoua.

Het programma is bestemd voor jongeren die een beroep op het platteland willen uitoefenen. Het zal hen de nodige vaardigheden bijbrengen voor hun professionele inschakeling en de ontwikkeling van hun gemeenschap.

Dit zal worden bereikt door de kwaliteit van het huidige systeem voor beroepsopleiding te verbeteren om het aantrekkelijker te maken en af te stemmen op de reële behoeften van de arbeidsmarkt. Daarnaast worden ook projecten die voor de afgestudeerden een inkomen kunnen genereren gefaciliteerd of gecreëerd.

Ten slotte zullen de verschillende doelgebieden worden ondersteund op basis van het drieluik ‘toegang tot opleidingsdiensten, energie en steun voor ondernemerschap’, met als doel de lokale, duurzame en inclusieve economische ontwikkeling een duwtje in de rug te geven.  

Enabel in de Centraal-Afrikaanse Republiek

Het Belgisch ontwikkelingsagentschap is sinds 2019 aanwezig in de Centraal-Afrikaanse Republiek en is actief in drie belangrijke sectoren: steun aan de democratie, steun aan goed bestuur in de mijnbouwsector, en plattelandsontwikkeling.

Over het Bêkou-fonds

Het Bêkou Trust Fund is een multidonorfonds dat in 2014 door de Europese Unie is opgericht om de veerkracht van de Centraal-Afrikaanse Republiek te ondersteunen. Samen met Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en Zwitserland heeft de Europese Unie toegezegd bijna 300 miljoen euro te investeren om het land te helpen opleven en zich te stabiliseren.

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.