Een nieuwe ambitie voor Europese ontwikkelingssamenwerking | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Een nieuwe ambitie voor Europese ontwikkelingssamenwerking

Divider text here

CEO's van Europese ontwikkelingsagentschappen komen vandaag in Brussel bijeen om de onderlinge synergie te versterken en meer impact te hebben.
Brussel, 20 mei 2021 | Het Practitioners' Network houdt vandaag en morgen zijn jaarlijkse Algemene Vergadering in het Egmontpaleis in Brussel. Het Belgische agentschap Enabel en het Luxemburgse agentschap LuxDev hebben de afgelopen 12 maanden het voorzitterschap van het netwerk waargenomen.

Het netwerk draagt bij tot de uitwisseling van ervaring en kennis tussen verschillende ontwikkelingsagentschappen van de Europese lidstaten over grote internationale uitdagingen zoals Covid-19, armoede, gender, ongelijkheid, klimaatverandering, jobcreatie en economische groei, bestuur, vrede en stabiliteit, digitalisering en migratie.

Tijdens het voorzitterschap hebben Enabel en LuxDev samen met de CEO's van de verschillende agentschappen een strategische agenda opgesteld om het netwerk ambitieuzer te maken bij de uitvoering van het Europese beleid inzake internationale samenwerking.

Dit sluit aan bij de nieuwe visie van de Europese Commissie en haar "Team Europe"-initiatieven, waarbij wordt aangedrongen op een gezamenlijke aanpak tussen de ontwikkelingsagentschappen van de Europese lidstaten. Het Practitioners' Network heeft zich hierin duidelijk gepositioneerd als de partner bij uitstek van de Commissie.

"Het platform draagt bij tot de samenhang van de Europese inspanningen, aangezien we ervaring en kennis uitwisselen met de bedoeling om efficiënter te werken", aldus Gaston Schwartz, algemeen directeur van LuxDev.

De COVID19-crisis heeft de Europese ontwikkelingsagentschappen er versneld toe aangezet om samen te werken met het oog op meer impact. Mondiale uitdagingen zoals Covid-19 vergen mondiale oplossingen en alleen door de krachten te bundelen kan meer worden verwezenlijkt.

"De Covid-19-crisis van dit jaar heeft duidelijk aangetoond dat gemeenschappelijke inspanningen een grotere impact hebben op het terrein, dat we samen sterker staan en dat we synergieën moeten opbouwen. Onze partners in de rest van de wereld vragen daar ook om", zegt Jean Van Wetter, algemeen directeur van het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel.

Een duidelijk resultaat van het voorzitterschap van het netwerk is de gezamenlijke verklaring die is afgelegd tijdens de top 'Finance in Common' in Parijs in november 2020, waar de leden van het Practitioners' Network zich ertoe verbonden samen te werken met de ontwikkelingsbanken voor meer ontwikkelingsimpact.

Het medevoorzitterschap van het platform is nu overgedragen aan twee andere agnteschappen; het Duitse GIZ en het Litouwse CPMA.

"Ik hebvijftien jaar in het buitenland gewerkt voor verschillende ontwikkelingsagentschappen en ik ben er van overtuigd dat de beste manier om impact te hebben, is door middelen te bundelen. Ik ben trots op de nieuwe visie die we hebben gecreëerd en ik ben blij dat GIZ en CPMA het begonnen werk zullen voortzetten. Ik wens hen het allerbeste", besluit Jean Van Wetter.

Het Practitioners' Network:
Het Practitioners' Network for European Development Cooperation, opgericht in 2007, is een open platform voor uitwisseling, coördinatie en harmonisatie tussen Europese organisaties voor ontwikkelingssamenwerking. Het is een platform waar de leden hun ervaringen delen en nadenken over gezamenlijke inspanningen op uitvoeringsniveau. Door feedback te geven over het Europese ontwikkelingsbeleid vanuit het perspectief van terreinervaring, draagt het netwerk bij tot de samenhang van de Europese inspanningen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Het stimuleert een geïntegreerde, pluralistische, innovatieve, pragmatische en efficiënte aanpak bij de uitvoering van de Europese ontwikkelingssamenwerking

Over Enabel:
Enabel is het ontwikkelingsagentschap van de federale regering van België. Enabel voert het internationale ontwikkelingsbeleid van België uit. In het kader van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling voert Enabel opdrachten uit in België en in het buitenland. Enabel levert expertise op maat, waaronder Belgische publieke expertise, bevordert de betrokkenheid van iedereen en streeft naar partnerschappen op topniveau. Enabel versterkt de impact van België in de internationale ontwikkeling door opdrachten uit te voeren voor Belgische en internationale derde donoren.

Over LuxDev:
LuxDev is het Luxemburgs agentschap voor ontwikkelingssamenwerking. Het heeft tot taak actief deel te nemen aan de uitvoering van het ontwikkelingsbeleid van de Luxemburgse regering, dat vooral gericht is op armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling in haar sociale, economische en milieuaspecten. Het werk van LuxDev is erop gericht de eigen inbreng van de partnerlanden in hun ontwikkeling te versterken. Daarom tracht LuxDev in elk van haar interventies op te treden als een betrouwbare partner en de capaciteiten te ontwikkelen van de actoren waarmee het agentschap samenwerkt.

Over GIZ:
Als aanbieder van internationale samenwerkingsdiensten voor duurzame ontwikkeling werkt de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) aan een leefbare toekomst over de hele wereld. Als Duits federaal overheidsbedrijf heeft GIZ meer dan 50 jaar ervaring op verschillende gebieden, waaronder economische ontwikkeling en werkgelegenheid, energie en milieu, en vrede en veiligheid. Er is wereldwijd vraag naar de uiteenlopende expertise van GIZ: de Duitse regering, instellingen van de Europese Unie, de Verenigde Naties, de particuliere sector en regeringen van andere landen maken allemaal gebruik van hun diensten.

Over CPMA:
Het centrale agentschap voor projectbeheer (CPMA) is een overheidsinstelling die in 2003 is opgericht door het ministerie van Financiën van de Republiek Litouwen. Het agentschap heeft ervaring met het beheer en de uitvoering van diverse programma's van de Europese Unie (EU) en andere internationale donoren (Europese Economische Ruimte en Noorse financiële mechanismen, Zwitserse bijdrage) en heeft diverse internationale projecten.

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.