Ons personeel komt op de eerste plaats | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Ons personeel komt op de eerste plaats

Divider text here
“Voor Human Resources bracht het beheer van de pandemie heel wat uitdagingen met zich mee. Eerst en vooral moesten we zorgen voor de veiligheid van onze medewerkers. Daarnaast was het even belangrijk om onze teams te ondersteunen en de onderlinge banden te versterken.”

Martine Brisse, Directeur HR

Het HR-team van Enabel kwam zeer snel in actie. Reeds begin januari werd in Brussel een crisiscel opgericht. De crisiscel moest de communicatie rond preventie en hygiënemaatregelen organiseren. Bovendien moest ze ervoor zorgen dat de teams in België en op het terrein zo snel mogelijk betrouwbare informatie ontvingen. Later, toen COVID-19 officieel werd uitgeroepen tot een pandemie, heeft Enabel crisiseenheden opgezet in elk land.

Repatriëringen

Zodra de pandemie echt om zich heen greep, stelde zich het probleem van repatriëring. In eerste instantie vond repatriëring plaats op vrijwillige basis. Al snel moest echter alle niet-essentieel personeel worden gerepatrieerd. Helaas hebben wij toch twee sterfgevallen op het terrein moeten betreuren: personeelsleden die te ver afgelegen gestationeerd waren om snel te worden bereikt.

Psychologische steun

Als antwoord op de vele vragen en de begrijpelijke bezorgdheid van de medewerkers heeft Enabel ook een dienst voor psychologische ondersteuning opgezet met de hulp van externe partners. Naast deze ondersteuning bleef een crisiseenheid de klok rond actief om zo snel mogelijk vragen van personeelsleden te beantwoorden en oplossingen aan te reiken voor problemen die zich voordeden.

Overschakeling op telewerk

Enabel besliste al snel om in Brussel en in onze partnerlanden over te stappen op telewerk. De ondersteuning van het IT-team was van vitaal belang om deze uitdaging aan te gaan. In elk partnerland heeft een HR-medewerker of -medewerkster gezorgd voor de opvolging. Zoals veel organisaties heeft ook het ontwikkelingsagentschap niet geaarzeld om soepeler werkuren toe te laten, zodat alle werknemers en zeker de mensen met kinderen, hun leven zo goed mogelijk konden organiseren.

In België is het personeel in juli voor korte tijd tweemaal per week terug naar kantoor gegaan. In oktober moesten we terug overschakelen op voltijds telewerk. Enabel heeft besloten deze regeling aan te houden tot het einde van de crisis.

Met elkaar in contact blijven

Thuiswerk roept de vraag op: hoe kunnen we de band behouden met ons team? Er werden verschillende online-activiteiten georganiseerd om met elkaar in contact te blijven. Daaronder zijn werkgerelateerde activiteiten maar ook sociaal-culturele en ontspanningsactiviteiten. Op professioneel vlak is er om de twee weken een online-evenement ‘We are Enabel’. Dat is een virtuele bijeenkomst waaraan iedereen kan deelnemen en succesverhalen kan delen over hoe we de programma’s kunnen voortzetten ...

Een positieve balans

Enabel mag best trots zijn op wat het heeft bereikt in 2020. Het agentschap heeft kunnen anticiperen en stond dus telkens klaar om snel op te treden en de continuïteit van het werk te waarborgen en de teams te beschermen. De HR- en covidteams hebben fantastisch werk geleverd, maar we moeten ook de buitengewone motivatie van de werknemers benadrukken. Dankzij die motivatie kon Enabel immers zijn werk in de best mogelijke omstandigheden voortzetten.

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.