Partnerschappen en netwerken | Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Partnerschappen & netwerken

PUBLIEKE Partnerschappen

Divider text here
Wij sluiten strategische partnerschappen met de publieke en private sector en met organisaties uit de civiele maatschappij. Op die manier kunnen we kennis delen, ervaringen uitwisselen en Belgische en internationale expertise mobiliseren in verschillende domeinen (sectoraal, thematisch, geografisch, enz.). De partnerschappen hebben ook tot doel om te innoveren. Ze bieden namelijk optimale kansen om nieuwe technologieën in te zetten voor duurzame ontwikkeling.

Bijzonder aan de aanpak van Enabel is dat we partnerschappen sluiten met Belgische openbare instellingen. Hun medewerkers beschikken immers over een expertise die prima van pas komt om de capaciteiten van de instellingen van onze partners te versterken. 

Partnerschappen met Belgische universiteiten
Partnerschappen met Belgische publieke instituties

Partnerschappen met internationale organisaties
Partnerschappen met internationale overheidsorganisaties