Partnerschapsovereenkomst tussen Enabel, AWEX, WBI en APEFE | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Partnerschapsovereenkomst tussen Enabel, AWEX, WBI en APEFE

Divider text here
Enabel heeft een partnerschapsovereenkomst ondertekend met APEFE (vereniging voor de promotie van onderwijs en opleiding in het buitenland), AWEX (het Waals agentschap voor export en buitenlandse investeringen), en WBI (Wallonie Bruxelles-International).

De toekomstige samenwerking zal zich toespitsen op ondernemerschap en internationale samenwerking. APEFE, AWEX en/of WBI zullen daarbij hun eigen expertise aandragen.

De aangereikte expertise kan worden ingezet ter ondersteuning van het formuleren of uitvoeren van samenwerkingsprojecten, het organiseren van studiereizen naar België en de partnerlanden, en het uitwisselen van goede praktijken en ervaringen.

Andere mogelijke invullingen voor het partnerschap zijn, van de kant van Enabel: (toekomstige) partners van het internationale netwerk van AWEX/WBI/APEFE verwelkomen, vertegenwoordigers van de drie organisaties in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking ondersteunen en Waalse bedrijven die geïnteresseerd zijn in samenwerking voorzien van de nodige informatie. En natuurlijk zal het partnerschap ook dienen voor het uitwisselen van informatie tussen de partners.

"Dit partnerschap is belangrijk voor Enabel. Het biedt ons de mogelijkheid de meest geavanceerde Belgische expertise ter beschikking te stellen van onze partnerlanden. Op die manier kunnen we ook de ontwikkeling van het ondernemerschap op een professionele manier ondersteunen", zegt Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel.

Enabel heeft al meer dan 60 partnerschappen gesloten met Belgische overheidsinstellingen, universiteiten, nationale en internationale onderzoekscentra, bedrijven en organisaties van het maatschappelijk middenveld. Enabel is van plan dit expertisenetwerk verder uit te breiden om zijn rol als facilitator van ontwikkeling te consolideren.

Foto :
Pascale Delcomminette (WBI),
Chantal De Bleu (AWEX),
Stephan Plumat (APEFE),
Jean Van Wetter (Enabel).

RESTEZ INFORMÉ

Divider text here
Suivez nos actions ainsi que les dernières tendances 
en matière de coopération au développement.