Private Sector | Enabel - Belgian Development Agency

Private sector

private sector


De private sector is de belangrijkste motor voor economische groei maar speelt tevens een rol in het bereiken van inclusieve en duurzame economische groei. Om de lokale economie te versterken en duurzame handel te promoten ondersteunt Enabel de private sector in zijn partnerlanden: we doen dit door het ondernemingsklimaat te verbeteren en ondernemerschap te stimuleren.

WAT WE DOEN

Divider text here
Enabel ondersteunt actoren in de private sector met subsidies, ‘competitive funds’, expertise en steun aan ‘business incubators’. Bovendien heeft Enabel specifiek aandacht voor ondernemende vrouwen. We promoten een gunstig ondernemersklimaat, ondersteunen de ontwikkeling van vaardigheden via beroepsopleiding en staan micro-, kleine en middelgrote ondernemingen bij in hun ontwikkeling.

Een beter ondernemersklimaat

Met onze partnerlanden investeren we in de ontwikkeling van vaardigheden, verbeterde infrastructuur en een opleidingssysteem dat zich richt op de noden van de arbeidsmarkt. Enabel is ervan overtuigd dat goed bestuur en een up-to-date fiscaal en wettelijk kader nodig zijn om investeringen in de private sector aan te trekken.

Versterken van waardeketens en economische sectoren

Een waardeketen versterken betekent dat we iedereen in de keten kunnen steunen: de landbouwer die ananas kweekt, de kleine onderneming die ze afhaalt, of de middelgrote onderneming die ze schoonmaakt en verpakt. Maar ook de onderneming die advies verleent bij het verpakken en verschepen van de ananas, of de fabriek waar de ananas wordt verwerkt tot sap en de winkel waar het eindproduct wordt verkocht. We steunen onze partners in het professionaliseren van producentenorganisaties en het verbeteren van productkwaliteit door managementvaardigheden te versterken en te helpen bij het verwerven van de toegang tot markten. Zo steunt Enabel in Senegal bijvoorbeeld de ontwikkeling van de infrastructuur voor de landbouwindustrie. In Burkina Faso promoten we duurzaam ondernemerschap met het oog op de ontwikkeling en groei van kleine en middelgrote ondernemingen in de groene economie, landbouwsector en kleinschalige productie. In Guinee focussen we op inclusieve ondernemingen in groeisectoren zoals telecommunicatie en nijverheid. We steunen de inspanningen van Rwanda in de pluimvee- en varkenssector door enerzijds privé-investeerders aan te trekken en anderzijds familiale landbouwbedrijven te professionaliseren. In Benin ligt onze focus dan weer op de ananas- en cashewsectoren.

Opstart van ondernemingen en verbetering van productiviteit

Het derde actiedomein betreft het versterken van ondernemers en ondernemingen door aangepaste dienstverlening. Zo kunnen bedrijven zich ontwikkelen en hun productiviteit verbeteren waarmee zij economische meerwaarde maar ook sociale meerwaarde en tewerkstelling verzekeren.
Onze actie beoogt een betere afstemming van het aanbod aan financiële en niet-financiële diensten op de bestaande vraag bij de bedrijven. We doen niet zelf aan financiering, maar we zorgen ervoor dat de voorwaarden vervuld zijn voor een goede afstemming op de vragen van ondernemers door de dynamiek en actoren te ondersteunen, door ze in verbinding te stellen en hun capaciteit te versterken, zodat ondernemers goed voorbereid op zoek gaan naar financiering (investment readiness) enerzijds en zodat lokale geldschieters (bijvoorbeeld micro-financieringsinstellingen) hun financieringsaanbod aanpassen anderzijds. Soms werken we rond risicobeheerproducten (zoals garantieregelingen). Dit wordt gecombineerd met dienstverlening in bedrijfsontwikkeling (Business Development Services), met name via coaching in bedrijfsbeheer, marketing, verkoop of personeelsbeleid maar ook via mentoring. Bijzondere aandacht krijgen daarbij de specifieke noden van onderneemsters. 
Het Trade for Development Centre biedt coaching en directe steun aan ondernemingen, producenten en coöperaties die meedraaien in de eerlijke handel zodat ze verder kunnen groeien.   

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.