Mondiale uitdaging: Sociale en economische ongelijkheid | Enabel - Belgian Development Agency

Sociale en economische ongelijkheid

De wereld wordt steeds ongelijker. Dit heeft een negatieve impact op duurzaamheid op sociaal, ecologisch en economisch vlak. Het overwinnen van ongelijkheid blijft een complexe en soms controversiële kwestie. Alleen als de onderliggende oorzaken van ongelijkheid en de institutionele factoren die ongelijkheid en de gevolgen ervan op lokaal, nationaal en mondiaal niveau in stand houden goed worden aangepakt, is inclusieve groei, gedeelde rijkdom en ‘leaving no one behind’ haalbaar.

Wat we doen

Divider text here
Enabel streeft naar gelijke toegang tot hoogwaardige basisdiensten en sociale beschermingsmechanismen, naar duurzaam ondernemerschap en waardig werk en naar een aanpak tegen discriminerende praktijken en genderstereotypen die inclusie belemmeren. Onze aanpak is op rechten gebaseerd en richt zich op capaciteitsversterking van de duty bearers en op het versterken van mensen in gemarginaliseerde situaties die de meeste moeite hebben met de hindernissen waar zij voor staan.

Kansen om duurzaam te ondernemen en waardig werk

Enabel focust op het creëren en uitbouwen van inclusieve markten die vrouwelijk ondernemerschap en digitaal ondernemerschap stimuleren en jonge ondernemers empoweren. We ondersteunen de partnerlanden bij het maximaliseren van de werkgelegenheidsimpact van investeringen en economische groei door ons te richten op waardig werk voor jongeren door middel van technisch onderwijs en beroepsopleidingen en het bevorderen van de werkgelegenheid.

Eerlijke en duurzame landbouwwaardeketens

We stellen kleinschalige producenten en hun organisaties in staat om een groter deel van de toegevoegde waarde in de waardeketen naar zich te trekken. Waardeketens eerlijker en inclusiever maken voor elke actor en in het bijzonder de zwakste is daarbij essentieel. Enabel werkt ook aan een rechtvaardige toegang tot en controle over land als een mensenrecht.

Het overbruggen van de digitale kloof

Enabel werkt aan het versterken van digitale geletterdheid en digitale vaardigheden en aan de sensibilisering rond digitale rechten om de impact van de digitale kloof op ongelijkheid effectief te verminderen. We stellen onze partners ook in staat om de digitale genderkloof te verkleinen met projecten ter bevordering van politiek leiderschap, ondernemerschap en juridische empowerment van vrouwen en ter bestrijding van gendergerelateerd geweld.

Gedragsverandering: SRHR en gezinsplanning

Heel wat sociaal-culturele en omgevingsfactoren bepalen in welke mate mensen hun volledig potentieel kunnen waar maken. De snelle bevolkingsgroei is een structureel probleem net als de beperkte toegang van vrouwen tot kwalitatief hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg en het feit dat de seksuele en reproductieve rechten en gezondheid (SRHR) van vrouwen en adolescenten onder druk staat. Het verstrekken van SRHR en toegang tot hoogwaardige gezinsplanningsdiensten zijn krachtige hefbomen om machtsverhoudingen te doen kantelen en verankerde ongelijkheid tegen te gaan.

Onderwijs en gezondheidszorg en herverdeling via sociale beschermingsmechanismen

Vooral in fragiele landen dragen billijke en betaalbare toegang tot hoogwaardige openbare diensten zoals onderwijs en gezondheid sterk bij aan de herverdeling. Investeren in onderwijs, met inbegrip van technisch en beroepsonderwijs, en betaalbare hoogwaardige openbare gezondheidsvoorzieningen zijn cruciaal om ongelijkheid te verminderen.
Meer informatie over onze expertise
DOWNLOAD DE BROCHURE

ANDERE MONDIALE UITDAGINGEN

Divider text here

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.