Stories

Verhalen over een wereld in verandering, over de mannen en de vrouwen in onze projecten. Getuigenissen van collega's over hoe we werken en wat we willen verwezenlijken.

EEN WERELD IN VERANDERING

Divider text here
Gendergelijkheid loopt als een rode draad door de projecten van Enabel. Toch willen we nog meer focussen op de sociaal-culturele context waar binnen we werken, om de slaagkansen voor meer gendergelijkheid te vergroten.
In Niger is de genderongelijkheid tussen jongens en meisjes op school groot. Het Sarraounia-proefproject sensibiliseert plattelandsgemeenschappen rond onderwijs voor meisjes door met hen dagelijks in contact te staan. 
De nieuwe naam van Enabel gaat gepaard met een ingrijpende wijziging van de aard van de ontwikkelingsprojecten. Een wereldwijde trend waarover Jean Van Wetter, de nieuwe Algemeen directeur van Enabel, tekst en uitleg geeft.
Wat verandert er bij de derde editie van het Juniorprogramma? Een actieve bijdrage aan de SDG’s, een meer vraaggericht aanbod van Junior Experten en aandacht voor de promotie van netwerken en partners.
Een nieuw initiatief van de Belgische samenwerking ambieert om private of publieke ontwikkelingsprojecten in digitalisering mee te financieren. Een nieuwe kijk op ontwikkeling en een manier die samenwerking tussen spelers op het terrein aanmoedigt.
Oeganda - Nieuwe onderwijsmethoden en stimulerende leeromgevingen zijn van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs.

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.