Wereldburgerschap | Enabel - Belgian Development Agency

iedereen is wereldburger

De wereld is meer en meer verbonden en ook de mondiale uitdagingen zijn per definitie problemen die de grenzen overstijgen. Om deze problemen aan te pakken, moeten we de mensen op onze planeet bewust maken van hun cruciale rol als wereldburgers. 

WAT WE DOEN

Divider text here
Voor Enabel is het essentieel om wereldburgerschapseducatie te integreren in alle inspanningen die gericht zijn op duurzame ontwikkeling. 
Dat engagement staat ook expliciet vermeld in de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling: “Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling.” 
 
Hoe kunnen we wereldburgerschap promoten? 

Wereldburgerschapseducatie kan op verschillende manieren gebeuren: via workshops, debatten, interculturele uitwisselingsprogramma's, mobilisatiecampagnes of opleidingen. Het kan ook op verschillende plaatsen worden georganiseerd: in scholen en leerplekken in het algemeen, bij de jeugdbeweging, in bedrijven of in de sector van de ontwikkelingssamenwerking. 

Een pijler van de internationale samenwerking 

Via zijn onderwijsprogramma Kruit (Kleur Bekennen) en Annoncer la Couleur heeft Enabel meer dan twintig jaar ervaring in wereldburgerschapseducatie in België. De activiteit is georganiseerd rond drie grote pijlers. Die hebben tot doel de notie wereldburgerschap in het Belgische onderwijs duurzaam te verankeren: beleidsdialoog, versterking en innovatie van de pedagogische aanpak en de inzet van een expertisecentrum voor het delen, produceren en verspreiden van kennis. 

Enabel is overtuigd van het absolute belang van wereldburgerschapseducatie om de SDG’s te verwezenlijken. Daarom, net zoals een groeiend aantal landen, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties, integreren wij wereldburgerschapseducatie zoveel mogelijk in onze expertiseportfolio ten behoeve van onze ontwikkelingsprogramma's, zowel in België als in het buitenland. 

Lees meer

Divider text here

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.