Enabel en VVSG ondertekenen samenwerkingsakkoord | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Enabel en VVSG ondertekenen samenwerkingsakkoord

Divider text here
Brussel, 4 mei 2021 - Het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ondertekenen een samenwerkingsakkoord om de structurele uitwisseling van expertise met het oog op efficiënt lokaal bestuur mogelijk te maken.

In 2050 zal 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Verstedelijking is daarmee een van de dringende mondiale uitdagingen waar Enabel in zijn partnerlanden probeert oplossingen voor aan te reiken. Steden en gemeenten staan voorop in de strijd tegen het coronavirus, zowel wat de gezondheidsaspecten betreft als de sociale en economisch gevolgen ervan. Toekomstgerichte stadsontwikkeling op mensenmaat, inclusief en efficiënt lokaal bestuur, resultaatgerichte openbare dienstverlening, mensvriendelijke ruimtelijke ordening, afvalbeleid, veiligheidsbeleid, burgerparticipatie... Het scala oplossingen om tot duurzame, veerkrachtige steden en gemeenten te komen is heel breed. Het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel zoekt voor de vele mondiale uitdagingen altijd de beste oplossing en de meest ervaren specialisten ter zake. Daarom is het agentschap erg verheugd dit partnerschap met de VVSG te kunnen sluiten.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir verwelkomt het partnerschap. “Ik ben fier op het nieuwe partnerschap dat VVSG en Enabel vandaag sluiten. Deze samenwerking zal de waardevolle expertise uit onze steden en gemeenten inzetten voor meer duurzame stadsontwikkeling en lokaal bestuur hier én in onze partnerlanden.”

Algemeen directeur van Enabel Jean Van Wetter ziet ook alleen maar voordelen: "Goed lokaal bestuur is een conditio sine qua non om inclusieve ontwikkeling mogelijk te maken, en het zijn bij uitstek de steden en gemeenten die daarin een eerstelijnsrol spelen. De expertise van de VVSG zal onze projecten dus zeer goed van pas komen."

De VVSG is een koepelorganisatie die de driehonderd lokale besturen in de Vlaamse steden en gemeenten steunt via kennisdeling, netwerking en belangenbehartiging voor het vervullen van hun beleidsdoelstellingen en opdrachten. VVSG steunt Vlaamse steden en gemeenten in de ontwikkeling en de uitvoering van hun mondiaal beleid, inclusief internationale samenwerking met lokale besturen in Europa en daarbuiten. Voor de VVSG is het interessant om terug te vallen op de jarenlange ervaring van Enabel in Afrika en het Midden-Oosten terwijl VVSG aan Enabel een baken van kennis biedt over het gemeentelijke beleid.

Kris Snijkers, Algemeen Directeur VVSG: “De samenwerking met Enabel is voor de VVSG het puzzelstukje dat onze internationale werking compleet maakt. Door concrete en punctuele uitwisseling wereldwijd rond thema’s als afvalbeleid of digitalisering kunnen medewerkers van lokale besturen van mekaar leren en de dienstverlening voor hun burgers verbeteren. Dat kan een opstap zijn naar verdere internationalisering van het lokale beleid.”

De VVSG is een koepelorganisatie die de driehonderd lokale besturen in de Vlaamse steden en gemeenten steunt via kennisdeling, netwerking en belangenbehartiging voor het vervullen van hun beleidsdoelstellingen en opdrachten. VVSG Internationaal steunt Vlaamse steden en gemeenten in de ontwikkeling en de uitvoering van hun mondiaal beleid, inclusief internationale samenwerking met lokale besturen in Europa en daarbuiten. Voor de VVSG is het interessant om te kunnen profiteren van de jarenlange ervaring van Enabel in Afrika en het Midden-Oosten.

Enabel en de VVSG kennen elkaar omdat ze in het verleden al occasioneel hebben samengewerkt. Beide organisaties onderkennen dat een meer gestructureerde aanpak meer voordelen biedt. De kruisbestuiving tussen de ervaring van de VVSG en die van Enabel kan de lokale besturen in België en in de partnerlanden in Afrika en het Midden-Oosten alleen maar ten goede komen. Met dit partnerschap slaan Enabel en VVSG een brug tussen steden en gemeenten hier en elders, die de weg vrijmaakt voor internationale netwerken waarin lokale besturen elkaar ondersteunen.

Zo denken beide organisaties na over een concreet pilootproject in Rwanda, waar Enabel in drie secundaire steden (Rwamagana, Rubavu en Muzanze) nieuwe participatieve vormen van stadsontwikkeling toepast.

Over VVSG

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.