Belgische expertise voor de internationale samenwerking | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Belgische expertise voor de internationale samenwerking

Divider text here
Het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel heeft al meer dan zestig samenwerkingsovereenkomsten gesloten met Belgische en internationale partners om hun expertise te kunnen inschakelen in de ontwikkelingsactiviteiten van het agentschap. 

Die partnerschappen met overheidsdiensten, universiteiten, onderzoekscentra en kenniscentra bestrijken uiteenlopende gebieden als justitie, politie, havenveiligheid, beroepsopleiding, sociale zekerheid, leefmilieu, mensenrechten, gezondheidszorg, water, klimaatverandering en e-governance.

Zulke partnerschappen zijn bijzonder interessant om acties te ondersteunen die erop gericht zijn overheidsinstellingen in de partnerlanden in Afrika en het Midden-Oosten te versterken. Dankzij de nauwe samenwerking tussen peers in het kader van een bredere ontwikkelingsactie kunnen openbare instellingen hun werkwijze aftoetsen in andere contexten en ze verrijken. De nauwe samenwerking kan ook voortduren in de tijd en leiden tot een netwerk van relaties buiten het kader van de actie. Vele overheidsinstellingen beschikken over unieke competenties die moeilijk te vinden zijn op de markt.

Enabel is van plan zijn expertisenetwerk in de komende maanden en jaren verder uit te breiden om zijn rol als facilitator van ontwikkeling te consolideren. 

Op 30 september organiseert Enabel een high-level netwerkevent met een aantal federale overheidsdiensten om die partnerschappen in de kijker te zetten en om ook andere overheidsdiensten, waarmee nog geen partnerschap gesloten werd, te interesseren voor de internationale samenwerking.

Na een presentatie en enkele getuigenissen van geslaagde expertise-uitwisselingen met publieke actoren denken we samen met minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir en andere vertegenwoordigers van diverse overheidsdiensten na over manieren om dergelijke partnerschappen nog verder uit te diepen. 

  • Wanneer: Donderdag 30 september 2021, van 16.00 tot 19.00 uur
  • Waar: Egmontpaleis, Kleine Zavel 8, 1000 Brussel
  • Info en interesse voor inschrijving bij ludiwien.cooreman@enabel.be  

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.