Enabel - covid 19 | Enabel - Belgian Development Agency


Enabel steekt de handen uit de mouwen in de strijd tegen Covid-19

Divider text here
Brussel - 1 april 2020 | Sinds enkele decennia begeleidt de Belgische ontwikkelingssamenwerking de overheden van verschillende Afrikaanse landen om veerkrachtige en doeltreffende gezondheidssystemen op te bouwen. Deze ervaring is zeker relevant in het licht van de enorme uitdagingen die de COVID-19-crisis met zich meebrengt voor de armste landen.

Het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel ondersteunt de gezondheidsdiensten in een aantal landen in Afrika: Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Guinee, Mauritanië, Niger, Rwanda, Senegal en Oeganda. In deze landen worden in de komende drie maanden specifieke acties overwogen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Daarbij gaat het om de levering van klein materiaal voor bescherming, sterilisatie of zuurstofvoorziening, reagentia, medicijnen, beademingsapparatuur enz. België helpt ook met de opleiding van (para)medisch personeel op het vlak van gebruik van testen, het toepassen van protocollen, de inschakeling op intensieve verzorging. Ten slotte is de hulp er ook op gericht de overheden bij te staan in hun aanpak van de crisis en de planning van de respons.

Maar we bekijken ook hoe we de private sector kunnen ondersteunen om de crisis het hoofd te bieden: er zijn tal van dynamische jonge ondernemers die de digitalisering omarmd hebben en die met een beetje ruggensteun hoogstnoodzakelijke medische apparatuur kunnen 3D-printen, of die apps kunnen ontwikkelen om de verspreiding van de epidemie te monitoren.

Afgelopen week hielp Enabel het Beninse Ministerie van Volksgezondheid met het opzetten van een telefooncentrale waar mensen terechtkunnen voor vragen rond het coronavirus. In Kinshasa (DR Congo) leverde Enabel beschermingsmateriaal aan het Nationaal Instituut voor Biomedisch onderzoek (INRB). In Rwanda staan de gezondheidsexperts van Enabel sinds 23 maart ten dienste van de nationale taskforce die de strijd tegen het coronavirus coördineert. Zij helpen de Rwandese instanties op het vlak van ziekenhuisbeheer, biomedische technologie en algemene gezondheidszorg. Ze helpen heel concreet mee aan het opsporen en opvolgen van mensen die in contact geweest zijn met besmette personen. Onze logistieke teams maken sociale centra, universiteitscampussen en opgevorderde hotels klaar om patiënten op te vangen. Onze communicatieteams dragen hun steentje bij door instructies en preventieve boodschappen mee te verspreiden. In Niger, een van de armste landen ter wereld met een zwaar overbelast gezondheidssysteem (slechts 500 corona-testkits voorhanden en amper 20 beademingstoestellen voor het hele land), werkt Enabel al jaren samen met het Ministerie van Volksgezondheid om de gezondheidszorg betaalbaarder en efficiënter te maken.

De jarenlange ervaring van België in de gezondheidszorg in Afrika brengt ook internationale donoren ertoe om de uitvoering van omvangrijke gezondheidsprojecten aan het Belgisch ontwikkelingsagentschap toe te vertrouwen. Enabel en het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking zijn ook op Europees niveau actief betrokken bij de coördinatie van onze acties met die van andere landen.

Op langere termijn is het noodzakelijk om na te gaan hoe de gezondheidsdiensten in de brede zin het best kunnen worden ondersteund en georganiseerd om in de toekomst beter in staat te zijn met crisissen om te gaan. Daar ligt de echte uitdaging: ervoor zorgen dat op langere termijn de gezondheidsstructuren sterk en veerkrachtig genoeg zijn om dergelijke crisissen op te vangen.

-----------------------

Voorgaande updates:

Brussel - 27 Maart 2020:
Het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel ondersteunt de gezondheidsdiensten in een aantal landen in Afrika: Benin, Burkina Faso, Burundi, DR Congo, Guinée, Mauritanië, Niger, Rwanda, Senegal en Uganda. In deze landen worden in de komende drie maanden specifieke acties overwogen om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Daarbij gaat het om de levering van klein materiaal voor bescherming, sterilisatie of zuurstofvoorziening, reagentia, medicijnen, beademingsapparatuur enz. België helpt ook met de opleiding van (para)medisch personeel op het vlak van gebruik van testen, het toepassen van protocollen, de inschakeling op intensieve verzorging. Ten slotte is de hulp er ook op gericht de overheden bij te staan in hun aanpak van de crisis en de planning van de respons.

Afgelopen week hielp Enabel het Beninese Ministerie van Volksgezondheid met het opzetten van een telefooncentrale waar mensen terecht kunnen voor vragen rond het coronavirus, en in Kinshasa (DR Congo) leverde Enabel beschermingsmateriaal aan het Nationaal Instituut voor Biomedisch onderzoek (INRB).

Samen met de Belgische, Europese en Afrikaanse overheden wordt bekeken hoe de lopende en toekomstige acties kunnen worden afgestemd op de meest dringende lokale noden in die landen.

Op langere termijn is het noodzakelijk om na te gaan hoe de gezondheidsdiensten in de brede zin het best kunnen worden ondersteund en georganiseerd om in de toekomst beter in staat te zijn met crisissen om te gaan.

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.