Visie, missie, waarden van Enabel | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

ONZE IDENTITEIT

Visie

Divider text here
Wij bouwen aan een duurzame wereld waar vrouwen en mannen in een rechtsstaat leven en de vrijheid hebben om zich ten volle te ontplooien.

Wij zijn een Europese speler die de impact van België op de internationale ontwikkeling versterkt.

Als kenniscentrum denken en handelen wij in termen van strategische en beleidsbeïnvloeding ten gunste van de ontwikkeling.

Onze genetwerkte expertise kan snel worden gemobiliseerd om duurzame ontwikkelingsacties uit te voeren, die aansluiten bij de prioriteiten van België en de doelstellingen van onze partners.

Missie

Divider text here
Enabel is het ontwikkelingsagentschap van de Belgische federale regering; wij voeren het Belgisch internationaal ontwikkelingsbeleid uit.

Wij voeren alle opdrachten van openbare dienst uit in het kader van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, in België en het buitenland.

Wij bieden de meest gepaste expertise aan, waaronder de Belgische overheidsexpertise, bevorderen de interactie tussen alle actoren en sluiten de best mogelijke partnerschappen af.

Enabel versterkt de impact van België inzake internationale ontwikkeling door opdrachten voor – zowel nationale als internationale – derde opdrachtgevers uit te voeren.

Waarden

Divider text here
Engagement
Wij zijn toegewijd en vastberaden in het uitvoeren van onze persoonlijke opdrachten net als in het bijdragen tot de uitvoering van opdrachten die we als organisatie hebben.

Respect
Wij erkennen de identiteit en de waardigheid van ieder individu, koesteren diversiteit en respecteren de know-how, het werk en de ideeën van onze partners, opdrachtgevers en collega's.

Verantwoordelijkheidszin
Wij zijn ons ten zeerste bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen bijdragen aan het uitroeien van armoede en het bouwen van een rechtvaardige wereld.

Integriteit
Wij verzekeren waardigheid, betrouwbaarheid, oprechtheid en eerlijkheid in alles wat we doen en op ieder niveau en dit zonder eigenbelang.

STRATEGIE

Divider text here
Binnen de grenzen van het wettelijk kader geeft Enabel's strategisch kader onze ambities en strategische posities weer.

Veiligheid en bescherming van het personeel

Divider text here
Enabel werkt steeds vaker in landen met een onstabiel politiek en economisch kader en ook in regio's die bedreigd worden door niet-overheidsactoren. Dit leidt tot verhoogde veiligheids- en beschermingsrisico's voor medewerkers die in onze actielanden opdrachten uitvoeren.

De organisatie heeft de plicht de veiligheid en bescherming van medewerkers en hun gezinnen in het buitenland te waarborgen. Dit is van cruciaal belang om de continuïteit van onze activiteiten en het welslagen van onze missie te waarborgen.

Wij nemen preventieve en risicomijdende maatregelen. Deze zijn afhankelijk van de potentiële gevaren in het land van tewerkstelling en de regio waar het project wordt uitgevoerd. De maatregelen omvatten veiligheidstraining en regelmatige risicoanalyses en -beoordelingen. In landen met een hoog risico zijn er voltijdse veiligheidsadviseurs en is er 24 uur per dag veiligheidsbewaking.

Enabel beschikt over professionele procedures voor crisisbeheer om eventuele crisissituaties het hoofd te bieden.

Contact: Michel Buekens, Safety and Security Advisor - michel.buekens@enabel.be 


BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.