Algerije

België en Algerije werken al 33 jaar samen om de gezondheid, de levenskwaliteit en het inkomen van 35 miljoen Algerijnen te verbeteren. 

Wat we doen

Divider text here
Milieubescherming is een van de beleidsprioriteiten van Algerije. De actie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking sluit daarbij aan.

Afvalbeheer

Sinds 2001 heeft Algerije aanzienlijke inspanningen geleverd inzake afvalbeheer. Het land beschikt over wetteksten en beleidsstrategieën die het formele kader vormen om de afvalproblematiek aan te pakken.

België ondersteunt dit proces onder meer door een geïntegreerd systeem voor afvalbeheer op te zetten. Het gaat daarbij om de organisatie van vuilnisophalingen, de exploitatie van de infrastructuur, het technisch beheer van het materiaal en de sensibilisering van de gezinnen. In dat verband begeleiden wij het Nationaal Afvalagentschap en de actoren van de wilaya's (provincies) Mascara, Mostaganem en Sidi Bel Abbès.

Integratie van het milieu in de uitvoering van het sectorbeleid

Algerije staat voor een aantal strategische uitdagingen op het gebied van milieubescherming en ruimtelijke ordening : waterschaarste, luchtvervuiling, klimaatverandering… Die kunnen zware gevolgen hebben voor de volksgezondheid. 

Onze actie is erop gericht de capaciteiten te versterken van het maatschappelijk middenveld, van het ministerie voor milieuzaken en van de overheidsdiensten die actief zijn in de sectoren water, transport en gezondheid. Zo wordt de intersectorale dialoog bevorderd en kan het milieu een centraal aandachtspunt worden in de werking van alle betrokken diensten. 
Enabel's projecten in Algerije focussen op milieubescherming
BEKIJK DE PROJECTEN
CONTACTEER Enabel ALGERIJE

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.