Wat doet Enabel in Benin? | Belgisch Ontwikkelingsagentschap

BENIN

België en Benin werken samen als partners met gedeelde verantwoordelijkheid om de Beninse overheidsinstellingen te versterken en het welzijn van de inwoners te verbeteren. In onze aanpak staan partnerschap, overdracht van vaardigheden, duurzaamheid en innovatie centraal.

Wat we doen

Divider text here
De activiteiten van Enabel in Benin besteden bijzondere aandacht aan vrouwenrechten, de sociaaleconomische integratie van jongeren, het behoud van de hulpbronnen en de klimaatverandering. Wij ijveren voor het creëren van waardig en duurzaam werk, betere inkomens voor de gezinnen en economische spelers zoals overheden, staatsbedrijven en de havenberoepen. Verder draagt Enabel bij aan het goed beheer van het demografisch dividend en de vermindering van de moeder- en kindersterfte.


Landbouw

De landbouw is de belangrijkste pijler van de Beninse economie. Toch slaagt het land er niet in om in de eigen voedselbehoeften te voorzien. De landbouw kampt met een gebrek aan kwaliteitsvolle productiemiddelen, ongunstige weersomstandigheden en ontoereikende mogelijkheden om de producten te verwerken en te commercialiseren.

Enabel helpt Benin om zijn landbouwproductie te verbeteren om zo de onafhankelijke voedselvoorziening te verduurzamen en bij te dragen tot de economische en sociale ontwikkeling. Onze interventies zijn erop gericht om alle schakels van het productieproces te ondersteunen zodat de productie, verwerking en marketing van zowel ananas als cashewnoten duurzaam worden verbeterd.

Havensector

De haven van Cotonou is een van de grootste havens van West-Afrika. Enabel werkt mee aan de modernisering van de haven zodat ze competitiever en performanter wordt.

Hier hebben we de ambitie om de concurrentiepositie te verbeteren door investeringen te faciliteren, de vaardigheden van de verschillende havenactoren te versterken en aandacht te schenken aan het milieuaspect.


Gezondheidszorg

Ondanks de overheidsinspanningen blijven malaria, bloedarmoede en luchtweginfecties de voornaamste doodsoorzaken in Benin. Het aantal hiv-/aidsbesmettingen blijft stabiel (1,2 %), maar er zijn nieuwe ziektes in opmars. Dat komt door veranderde levenswijzen die te maken hebben met voeding, verstedelijking en een sedentair bestaan.

Wij voeren interventies uit in elke schakel van het gezondheidssysteem en ondersteunen zowel het ministerie van Gezondheid als de ziekenhuizen en gezondheidscentra. Enabel bevordert de rechten en toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg. Om de middelen in de sector te optimaliseren en correct op te volgen, ondersteunt Enabel ook de digitalisering van kwaliteitsgegevens in de gezondheidssector.
De Enabel-projecten in Benin focussen op gezondheid, de havensector en landbouw.
BEKIJK DE PROJECTEN
Contacteer Enabel in Benin

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.