BURKINA FASO

Burkina Faso is sinds 2015 een partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Met dit partnerschap wil België de democratische en sociaaleconomische ontwikkeling van het land structureel ondersteunen.

WAT WE DOEN

Divider text here
Het nieuwe Belgisch-Guinees partnerschap verloopt in twee fases. In 2016 werd een lanceringsprogramma ondertekend waarvan het onderdeel 'toegang tot drinkwater' werd toevertrouwd aan Enabel. In datzelfde jaar werd met financiering van de Europese Unie ook een project opgezet in de veiligheidssector. Tegelijk wordt een samenwerkingsprogramma voor de periode 2019 – 2023 voorbereid.

Toegang tot drinkwater

Met de nationale dienst voor water en sanitatie (ONEA) zullen wij de drinkwatervoorziening van de stad Fada N’Gourma in het oosten van het land verbeteren. We zullen de bestaande productiecapaciteit vergroten en het waterdistributiesysteem uitbreiden om tegemoet te komen aan de behoeften van de stadsbevolking. Bovendien zullen we ondersteuning bieden om een ophaalsysteem te organiseren voor het bezinksel van latrines en septische putten. Tot slot zullen ook activiteiten opgezet worden om hygiëne en sanitatie te promoten. 

Een ander project zorgt voor een betere drinkwatertoevoer en aangepaste sanitaire voorzieningen voor de stad Fada en haar 45.000 inwoners.

Versterking van de binnenlandse veiligheid

Het project ter ondersteuning aan de binnenlandse veiligheid in Burkina Faso werd opgezet na de terroristische aanslag in Ouagadougou in januari 2016. Het wil de coördinatie verbeteren tussen de verschillende veiligheidsdiensten om in te grijpen bij noodtoestanden. Zo zijn snelle interventieteams opgericht en uitgerust met het benodigde materiaal en is veel geïnvesteerd in opleidingen.

De noodzaak van deze inspanningen blijkt nog maar eens wanneer in augustus 2017 een tweede en in maart 2018 een derde terroristische aanslag plaatsvinden. Het project streeft ernaar om op middellange termijn de hele sector te hervormen.

Landenportefeuille 2019 – 2023

De nieuwe landenportefeuille 2019 – 2023 zal zich toespitsen op de regio ‘Centre-Est’ met als doel bij te dragen aan de duurzame en inclusieve economische en sociale ontwikkeling van deze regio. De nieuwe portefeuille bestaat uit vier interventies: 

  • Stimuleren van het ondernemerschap en de jobcreatie (voor jongeren en vrouwen).
  • Versterken van de veiligheid in de regio ‘Centre-Est’ door de buurtpolitie te ondersteunen.
  • Versterken van de seksuele en reproductieve rechten van de vrouwen: ‘She decides’.
  • Een programma met opleidingen, studies en expertise.
Enabel voert water- en veiligheidprojecten uit in Burkina Faso.
BEKIJK HET PROJECT
pvBd0000ppp3{
CONTACTEER Enabel BURKINA FASO

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.