Wat doet Enabel in Burkina Faso? | Belgisch Ontwikkelingsagentschap

BURKINA FASO

Burkina Faso is sinds 2015 een partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Met het partnerschap 2019-2023 wil België de inclusieve en duurzame economische ontwikkeling van de regio ‘Centre-Est’ van het land structureel ondersteunen.

WAT WE DOEN

Divider text here
Het nieuwe programma zet in op vier sectoren waarmee het de sociaaleconomische stabiliteit en de veiligheid van Burkina Faso wil ondersteunen.

Ondernemerschap

Enabel ondersteunt inclusief en duurzaam ondernemerschap om het concurrentievermogen van ondernemingen in de stad en op het platteland te verbeteren en om meer waardig werk te creëren. Het doel is om kleine en middelgrote ondernemingen in de groene economie, de voedingsmiddelensector en de ambachtelijke sector verder uit te bouwen en duurzaam te maken. Het project zorgt ervoor dat producentenorganisaties een grotere stem krijgen in het productieproces. Financiële diensten worden gediversifieerd en aangepast zodat ze ondernemingen kunnen helpen oprichten en groeien. Enabel herstelt ook de economische infrastructuur en legt landbouwwegen aan om gebieden beter bereikbaar te maken.

Veiligheid

Om de veiligheid in de regio te versterken worden gemeentelijke politiekantoren gebouwd en uitgerust in gebieden waar momenteel geen interne veiligheidsdiensten aanwezig zijn. Enabel helpt de prioriteiten vast te leggen voor de lokale veiligheidsplannen. Bovendien moedigen we een betere samenwerking tussen de interne veiligheidsdiensten en de bevolking aan.

‘She Decides’

Gezinsplanning promoten en geweld tegen vrouwen en meisjes een halt toeroepen vormt de rode draad van de interventie ‘She Decides’. Toegang tot goede informatie over verschillende gezondheidskwesties is van essentieel belang om vrouwen en meisjes op weg te helpen om hun rechten uit te oefenen. Zo ondersteunt Enabel de lokale overheden bij het nemen van de nodige maatregelen om de seksuele en reproductieve rechten te verankeren.

Digitale vaardigheden

Enabel wil de digitale en innovatieve vaardigheden versterken van zowel ondernemers als jongeren en volwassenen uit de regio, omdat dit eveneens bijdraagt tot de sociaaleconomische ontwikkeling van het gebied.
CONTACTEER Enabel BURKINA FASO

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.