Wat doet Enabel in Burundi? | Belgisch Ontwikkelingsagentschap

BURUNDI

Sinds meer dan 50 jaar werkt België samen met Burundi, een fragiele staat en ook een van de armste landen ter wereld.

WAT WE DOEN

Divider text here
De Belgische ontwikkelingshulp focust op activiteiten die ten goede komen aan de bevolking en de civiele maatschappij, vooral in de sectoren landbouw, gezondheid en onderwijs.

Landbouw en economische ontwikkeling

Landbouw is de belangrijkste sector voor de ontwikkeling van Burundi en stelt maar liefst 90 % van de actieve bevolking tewerk. De landbouwsector dekt ook 95 % van de voedselbehoeften. Maar de zwakke productiviteit, de versnippering van de gronden, een beperkte kennis in waterbeheer, moeilijkheden met de verwerking en bewaring van de producten vormen evenveel belemmeringen voor de groei van de landbouw.

Daarom bieden wij belangrijke en geïntegreerde steun aan de ontwikkeling van de sector. We leggen watervoorzieningen aan op ongeveer 4.000 hectare, ondersteunen de watergebruikers, beschermen de stroomgebieden, begeleiden de boerenorganisaties en de zaaigoedproducenten, en verlenen steun aan kleinschalige landbouwbedrijfjes en aan het landbouwonderzoek. Op die manier willen we de verwerking en de benutting van de oogsten en producten optimaliseren.

Gezondheid

Met zijn steun aan de Burundese gezondheidssector wil België garanderen dat de hele bevolking toegang heeft tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Zo ondersteunen wij in de provincies Kirundo en Muramvya het decentralisatieproces van het gezondheidssysteem, de opleiding van bekwaam personeel, een kwaliteitsvolle zorgverlening en de gemeenschapsorganisatie. Verder helpen wij bij het opzetten van een efficiënt gezondheidsinformatiesysteem om de volksgezondheid naar behoren te kunnen monitoren. Tot slot dragen wij bij aan een betere werking van de zorginstellingen (bouw, uitrusting, informatisering, onderhoud). Sinds 2016 voeren wij bovendien een financieringsprogramma uit voor de Europese Unie. Dat financiert de gezondheidsstructuren van het hele land op basis van hun prestaties.

Onderwijs

Burundi is gestart met een hervorming van het basisonderwijs en de beroepsopleiding. Die moet het onderwijssysteem aanpassen aan de situatie van het land. Bovendien wordt het basisonderwijs verlengd van zes tot negen jaar en worden de beroepsopleidingen voortaan gegeven onder de vorm van modules.

 Een van onze interventies heeft tot doel de programma's ingrijpend te herzien, de lerarenopleiding te verbeteren en de nodige leermiddelen en lesmaterialen te leveren. Een andere interventie versterkt het beheer en bestuur van de onderwijsinstellingen, verhoogt de kwaliteit van het opleidingsaanbod door het beter af te stemmen op de noden van de economie, bevordert de inschakeling van de afgestudeerden op de arbeidsmarkt en verbetert de infrastructuur voor beroepsopleidingen.
In Burundi voert Enabel hoofdzakelijk projecten uit op het gebied van landbouw, gezondheidszorg en onderwijs.
BEKIJK DE PROJECTEN
CONTACTEER Enabel BURUNDI

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.