Wat doet Enabel in de energiesector? | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

ENERGIE

Wij bieden duurzame oplossingen zodat gezinnen, bedrijven en instellingen beter toegang hebben tot energie. Toegang tot elektriciteit verbetert namelijk de levenskwaliteit van de bevolking, stelt de overheid in staat om betere diensten te verlenen en stimuleert het ondernemerschap.

WAT WE DOen

Divider text here

Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie

Wij promoten de productie van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, waterkracht, windkracht en biomassa in het kader van onze energieprogramma's maar ook in onze gezondheids- onderwijs-, landbouw- en waterprogramma's. Bovendien leveren wij inspanningen voor een efficiënt energiegebruik in gebouwen, materialen en transport. Zo dragen we een steentje bij tot een duurzame ontwikkeling en tot de strijd tegen klimaatverandering.

De overheid versterken

Wij ondersteunen ministeries, overheidsinstellingen en regulatoren uit de energiesector in hun rollen en mandaten voor een betere dienstverlening aan de burger en de bedrijven. Ook werken wij aan het juridisch en reglementair kader, voornamelijk om de participatie van de private sector te optimaliseren.

De private sector erbij betrekken

Het is van vitaal belang dat de private sector betrokken wordt bij de productie en distributie van energie als we de toegang tot energie willen verbeteren. Daarom sturen wij aan op publiek-private partnerschappen die de complementariteit tussen de openbare en private sector ten goede komen. De private sector is immers vaak performanter in het exploiteren en onderhouden van infrastructuur, en kan ook het kapitaal opbrengen om het tekort aan overheidsinvesteringen te compenseren. Tot slot beschikt de private sector vaak over een gedegen kennis over ontwerp, bouw en beheer van de infrastructuur.

Toegang tot energie

Wij voeren programma's uit die de toegang tot energie verbeteren door het elektriciteitsnet uit te breiden en kleine netwerken op te zetten op het platteland. Toegang tot energie is immers een basisvoorwaarde voor ontwikkeling en draagt bij tot een betere dienstverlening aan de burgers voor wat betreft gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, bestuur, communicatie… Ook de lokale bedrijven genieten als eerste begunstigden van onze programma's: als zij toegang hebben tot elektriciteit, kunnen ze machines gebruiken om hun opbrengst, werkvolume en de kwaliteit van hun producten te verhogen.
Enabel voert energieprojecten uit in Rwanda, Mozambique en DR Congo. Daarbij komt nog de ondersteuning aan de sectoren onderwijs, gezondheidszorg en landbouw.
BEKIJK DE PROJECTEN

NETWERK 

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.