Wat doet Enabel in de landbouwsector? | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Landbouw

Wij ondersteunen de duurzame familiale landbouw met de bedoeling de voedselzekerheid te verbeteren en bij te dragen aan een inclusieve economische groei.

WAT WE DOEN

Divider text here

Duurzame landbouw

Wij begeleiden kleine ondernemers en hun organisaties die betrokken zijn bij de productie, de verwerking en de commercialisering van landbouwproducten. Wij helpen om de noodzakelijke dienstverlening voor de landbouwers tot stand te brengen en de aangepaste infrastructuur te bouwen, en schenken daarbij bijzondere aandacht aan vrouwen. Wij ondersteunen hen om duurzaam toegang te krijgen tot de markt en hun winst te vergroten door stabiele en eerlijke handelsbetrekkingen tussen de verschillende spelers te bewerkstelligen.

Voedselzekerheid

Wij helpen de meest kwetsbare gezinnen, vooral vrouwen, zodat ze hun productie en hun inkomen duurzaam kunnen verhogen en veiligstellen tegen crisissen, en zodat er permanent voedsel tegen betaalbare prijzen beschikbaar is. Wij begeleiden de lokale overheden bij het opzetten van initiatieven die de voedselonzekerheid beter opvolgen en voorkomen en die de toegang tot de productiefactoren (geïrrigeerde landbouwgrond, productiemiddelen, advies...), tot de markt en tot de opslag bevorderen.

Goed bestuur

Om te zorgen dat de actoren hun capaciteiten versterken om een inclusief landbouwbeleid te ontwikkelen en uit te voeren, voeren wij complementaire interventies uit op nationaal en lokaal niveau. Onze acties richten zich op de technische ministeries in hun capaciteiten om hun overheidsfuncties uit te voeren, maar ook op de lagere overheden, die over uitgebreide bevoegdheden beschikken op het vlak van coördinatie en dienstverlening. Wij richten ons ten slotte op boerenorganisaties in hun capaciteit om actief deel te nemen aan de sectordialoog en om de belangen van de kleine producenten te verdedigen. Wij waken over de deelname van vrouwen aan de besluitvorming op alle niveaus.

Beheer van natuurlijke rijkdommen

Wij bevorderen het goed beheer van de natuurlijke rijkdommen en hun belang voor de lokale economische ontwikkeling. Wij begeleiden lokale overheden, gemeenschappen en hun organisaties bij het opzetten van systemen voor gemeenschappelijk beheer van de natuurlijke rijkdommen, die ook duurzame economische diensten produceren. Wij helpen bij het creëren van een omgeving die goed bestuur van de natuurlijke rijkdommen op alle niveaus bevordert.

Stories

In Benin werkt Enabel mee aan een project om de ananassector te stimuleren door drones in te zetten. Het doel: de ananassector een instrument voor duurzame ontwikkeling aanbieden.
Enabel voert sinds 2018 een programma uit om de veeteelt in Niger op een hoger niveau te tillen. Dat vereist veel diplomatie want de belangenconflicten tussen rondtrekkende veehouders en lokale boeren zijn niet min. De oplossing? Een dialoog...
In Taliouine, in het zuiden van Marokko, leggen bijna 3000 gezinnen zich toe op de saffraanteelt. Voor de meesten vormt die activiteit een belangrijke bron van inkomsten. Ontdek de waardeketen van deze kostbare specerij. En maak kennis met de...
Enabel ondersteunt de familiale landbouw in verschillende landen in Afrika.
BEKIJK DE PROJECTEN
Landbouw: cruciaal voor inclusieve groei
Sofie Van Waeyenberge - Coördinator cel Landbouw

PARTNERSCHAPPEN

Om onze landbouwprojecten te ondersteunen werken wij samen met Belgische instellingen:

NETWERK

Enabel is lid van:

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.