Milieu en klimaat

Wij helpen onze partners om een koolstofarme samenleving tot stand te brengen, met respect voor het milieu.

IN AL ONZE PROJECTEN

Divider text here
In al onze acties integreren wij duurzaam milieubeheer en de strijd tegen de klimaatverandering.

Risico's beperken

Wij zien erop toe dat onze acties geen milieurisico's veroorzaken (gevolgen voor de klimaatverandering, vervuiling, verlies aan biodiversiteit, aantasting van habitats enz.).

Innovatie stimuleren

Wij stimuleren innovatie in de aanpak en de technieken (duurzaam bouwen, hernieuwbare energie, agrobosbouw, ecosysteembenadering enz.).

Capaciteiten versterken

Wij versterken de capaciteiten van onze partnerinstellingen om een beleid en een strategie te ontwikkelen die aangepast zijn aan de uitdagingen van de toekomst en om de milieuproblematiek aan te pakken.

Onze specifieke acties

Divider text here
Milieu en klimaatverandering staan centraal in onze projecten op het gebied van water, hernieuwbare energie en natuurlijke rijkdommen.

Water

Wij werken mee aan de bouw van installaties voor de voorziening en behandeling van watervoorraden (spaarbekkens, putboringen, verwerkingsinstallaties). Wij versterken de capaciteiten van onze partners op het vlak van waterbeheer en stedelijke riolering. Wij stimuleren methodes die zuinig watergebruik mogelijk maken.

Bos, land en bodem

Wij ontwikkelen projecten voor een duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen, die het participatief beheer van deze rijkdommen door de lokale gemeenschappen en de ontwikkeling van ecosysteemdiensten bevorderen. Naast onze acties rond communicatie en milieu geven wij ook opleidingen in duurzaam bosbeheer aan boswachters en bosbouwkundige instellingen. Bovendien voeren wij grootschalige aanplantingsprojecten uit waar wij de dimensie hout-energie aan toevoegen.

Afval en stedelijke riolering

Wij ondersteunen onze partners bij de bouw van installaties voor het ophalen, verwerken en recycleren van afval. Wij geven ook opleidingen over geïntegreerd afvalbeheer en stedelijke riolering.

Hernieuwbare energie en duurzaam bouwen

Wij plaatsen zonne-energie-installaties en waterkrachtcentrales, die bijdragen aan een uitstootarme elektriciteitsvoorziening, gebaseerd op hernieuwbare energie. Wij integreren ook de principes van duurzaamheid in de infrastructuur die wij bouwen met onze partners, onder meer in de sectoren onderwijs en gezondheidszorg.

Klimaatverandering

De meeste van onze infrastructuur- en plattelandsontwikkelingsprojecten integreren de vermindering van de CO2-uitstoot en strategieën voor aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering. Wij ontwikkelen ook projecten voor stedenbouwkundige planning en groene economie die volledig gewijd zijn aan de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering.

Stories

Milieu en klimaat - Vietnam maakt een grote economische groei mee maar stoot daarbij steeds meer broeikasgassen uit en komt dus voor nieuwe milieuproblemen te staan. Het land kiest nu voor een groenere toekomst. België ondersteunt de omschakeling.
Klimaatverandering in Peru: alpacaboeren in de Andes vechten terug - De gletsjers in Peru smelten tegen een verschroeiend tempo, met waterschaarste tot gevolg voor de lokale boeren. België, het Peruviaanse ministerie van Milieu en de...
Wij integreren het milieu in al onze interventies. Er worden milieuprojecten uitgevoerd in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
BEKIJK DE PROJECTEN

PARTNERSCHAPPEN

Om onze milieuprojecten te ondersteunen werken wij samen met Belgische instellingen: 

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.