Wat doet Enabel in de onderwijssector? | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Onderwijs & opleiding 

Onderwijs is de sleutel voor economische en persoonlijke ontwikkeling.

Wat we doen

Divider text here

Kwaliteit van het onderwijs

De focus van ons werk ligt vooral op het verbeteren van de kwaliteit van het basis- en secundair onderwijs. Dat doen we door leraren op te leiden, het leerplan te hervormen, de pedagogische benadering te innoveren (bijvoorbeeld het onderwijs te digitaliseren) en door een leerlinggerichte aanpak van de lessen in te voeren. Die heeft als doel de leerlingen als actieve actoren bij het leerproces te betrekken. Bovendien ondersteunen wij de rehabilitatie en de bouw van scholen met speciale aandacht voor kindvriendelijke en groene scholen.

Technisch onderwijs en beroepsopleiding

Het technisch onderwijs en de beroepsopleidingen vormen een specifieke en heel belangrijke niche. Zij sluiten namelijk meteen aan op de arbeidsmarkt. Bovendien dragen ze rechtstreeks bij tot het welzijn van het individu en tot de economische ontwikkeling van een land. Per definitie wordt ook de private sector mee opgenomen in de ontwikkelingsdynamiek. Wij ondersteunen het technisch onderwijs en de beroepsopleidingen in vele partnerlanden. Dat is een van de voornaamste strategieën om de jongerenwerkloosheid te bestrijden. Via deze opleidingen kunnen jongeren een vaardigheid of beroep aanleren waarmee ze waardig werk kunnen vinden of een eigen zaak kunnen oprichten (ondernemerschap).

Het systeem voor onderwijs en beroepsopleiding verbeteren 

Al onze interventies hebben tot doel het onderwijs en de beroepsopleiding structureel te verbeteren. Dat doen we door de onderwijsinstanties te versterken zodat ze beter in staat zijn om het beleid uit te stippelen en het onderwijs te plannen, te beheren en op te volgen. Dat gebeurt altijd in samenwerking met de betrokken ministeries en de lokale belanghebbenden. Typische activiteiten op dat vlak zijn onder meer: ondersteuning van de beleidsontwikkeling, versterking van de monitoring en evaluatie, invoering van planning en budgettering gebaseerd op resultaten, verbetering van het financieel beheer van de onderwijssector...

Stories

Hoe engageren jongeren zich vandaag? Een podcastreeks over de maatschappelijke inzet van Belgische jongeren. 
Sociale, politieke en economische redenen drijven mensen weg uit hun land, op zoek naar een beter leven. In Guinee gaat Enabel aan de slag met jonge werklozen en met Guinese migranten die terugkeerden naar hun thuisland.
Een wereldburger beseft dat haar of zijn acties een effect hebben op de wereld, en zet zich in voor een meer rechtvaardige, solidaire en duurzame mondiale samenleving. Het programma voor...
Enabel ondersteunt het onderwijssysteem van een kleine tien landen in Afrika en het Midden-Oosten.
BEKIJK DE PROJECTEN

PARTNERSCHAPPEN

Om onze onderwijsprojecten te ondersteunen werken wij samen met Belgische openbare instellingen:

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.