Wat doet Enabel in DR Congo? | Belgisch Ontwikkelingsagentschap

DR CONGO

Congo is een van de belangrijkste partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Sinds 2000 werken België en Congo samen om de levenskwaliteit en het inkomen van 16 miljoen Congolezen te verbeteren.

Wat we doen

Divider text here
Wij voeren vooral interventies uit in de provincies. We hebben drie sectoren gekozen op basis van de nationale beleidsprioriteiten en van hun impact op de armoedevermindering en de economische groei.

Landbouw en plattelandsontwikkeling

Bijna 80 % van de Congolezen woont op het platteland en de landbouw is de belangrijkste economische sector. Congo wil het platteland nieuw leven inblazen via de ontwikkeling van moderne productiestructuren en de versterking van de kleine boeren.

Wij ondersteunen deze visie door interventies uit te voeren bij familiale landbouwbedrijven: ten eerste proberen wij de kwantiteit en de kwaliteit van de landbouwproductie te verbeteren, ten tweede ondersteunen wij de activiteiten voor de verwerking, opslag en commercialisering van de productie en ten slotte ondersteunen wij de ontsluiting van de productiezones door plattelandswegen en veerboten te herstellen. 

Onderwijs

Het aanbod van relevante beroepsopleidingen die aangepast zijn aan de noden van de samenleving en de bedrijfswereld blijft een heikel punt in Congo. De Congolese bevolking bestaat namelijk grotendeels uit jongeren, en het land moet hen perspectieven kunnen bieden.

Onze steun in de onderwijssector spitst zich dan ook toe op het technisch onderwijs en de beroepsopleiding. Deze actiegebieden zijn prioritair voor de ontwikkeling van het land, dat dringend nood heeft aan geschoolde werkkrachten. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar gendergelijkheid. 

Gezondheid

Ons gezondheidsprogramma in drie provincies wil de bevolking zowel fysiek als financieel een betere toegang bieden tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Daarom ondersteunen wij naast gezondheidscentra en ziekenhuizen ook het management van het gezondheidssysteem. Een bijzonder aandachtspunt hierbij is de globale aanpak van slachtoffers van seksueel geweld.

Wij ondersteunen ook het ministerie van Volksgezondheid op centraal niveau. Doel is een systeem voor de bevoorrading van kwaliteitsgeneesmiddelen te ontwikkelen, een duurzame en transparante financiering van de sector op te zetten en ervoor te zorgen dat er voldoende competent personeel ter beschikking is.

Stories

Enabel voert in de miljoenenstad Mbuji-Mayi in DR Congo een pilootproject uit om energie op te wekken met menselijke uitwerpselen.
In Congo hebben veel huishoudens geen toegang tot drinkbaar water, omdat de watervoorziening er niet bestaat. Maar hoe los je dit op wanneer er ook geen elektriciteit voorhanden is? Enabel pakt het probleem samen met lokale partners aan.
Enabel heeft op 11 april 2020 vier volledig uitgeruste ambulances geleverd aan de Congolese partner.
Enabel voert projecten uit in DR Congo, hoofdzakelijk met betrekking tot plattelandsontwikkeling, onderwijs en gezondheid.
BEKIJK DE PROJECTEN
CONTACTEER Enabel DR CONGO

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.