GUINEE

Guinee is sinds 2015 een partnerland van de Belgische gouvernementele samenwerking. Met dit partnerschap wil België de sociaaleconomische ontwikkeling van het land en de mensenrechten structureel ondersteunen.

Wat we doen

Divider text here
Het nieuwe Belgisch-Guinees partnerschap verloopt in twee fases. In 2016 werd eerst een startprogramma opgesteld, waarvan drie interventies aan Enabel werden toevertrouwd. In december 2018 werd een samenwerkingsprogramma voor de periode 2019-2023 ondertekend. Deze aanpak moet snelle en concrete resultaten garanderen die de Guineese bevolking ten goede komen.

Landbouw

Onze interventies bevinden zich in de regio Kindia-Mamou, een commerciële draaischijf met een groot landbouwpotentieel. Veel jongeren uit deze regio zijn werkloos en trekken naar de stad. De Belgische gouvernementele samenwerking investeert er in infrastructuur en faciliteiten voor opslag en verwerking van de oogst om zo een commerciële landbouw te ontwikkelen (vooral rijst en groenten).

Water

De toegang tot drinkwater blijft een cruciaal probleem in de regio Kindia-Mamou, ondanks een groot potentieel aan waterbronnen. Enabel bouwt er kleine netwerken die 35.000 mensen van drinkwater kunnen voorzien. Deze netwerken worden uitgebaat door coöperaties, in samenwerking met de Nationale Waterdienst. Verder wordt de lokale bevolking opgeleid en gesensibiliseerd op het vlak van waterbeheer, onderhoud van de installaties en hygiëne.

Capaciteitsversterking

De Belgische samenwerking omvat ook een opleidings- en beurzenprogramma voor het verplegend personeel en voor de havenactiviteiten. Het programma wordt aangevuld met een fonds voor de financiering van economische studies (havenbeheer...) en de coördinatie van de buitenlandse hulp.
De Enabel-projecten in Guinee focussen op landbouw en water.
BEKIJK DE PROJECTEN
pvBd0000ppp3{
CONTACTEER Enabel GUINEE

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.