Enabel in Guinee | Belgisch Ontwikkelingsagentschap

GUINEE

Guinee is sinds 2015 een partnerland van de Belgische gouvernementele samenwerking. Met dit partnerschap wil België de mensenrechten en de sociaaleconomische ontwikkeling van het land structureel ondersteunen.

Wat we doen

Divider text here
Het samenwerkingsprogramma 2019-2023 spitst zich toe op ondernemerschap, seksuele en reproductieve rechten, en capaciteitsversterking. Deze aanpak moet snelle en concrete resultaten garanderen die de Guineese bevolking ten goede komen. Naast het bilaterale programma worden ook twee programma's uitgevoerd met financiering van de Europese Unie.

Ondernemerschap

Dit programma heeft als ambitie om de economische, technische en sociale prestaties van de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen te verbeteren. Het spitst zich toe op drie domeinen: de landbouwsector, met prioriteit voor de ananas-, mango- en aardappelketen; het ondernemerschap in de stad, met NICT (de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën) en incubatoren; en het vrouwelijk ondernemerschap.

Seksuele en reproductieve rechten

‘She Decides’ versterkt de toegang tot seksuele en reproductieve rechten voor vrouwen en jongeren. Het heeft ook als doel gendergebaseerd geweld aan te pakken.

Capaciteitsversterking

Een derde onderdeel van de gouvernementele samenwerking zet in op de capaciteitsversterking van spelers – ngo’s, kleine ondernemingen of de civiele maatschappij – in veelbelovende sectoren. Het organiseert meer bepaald workshops waar overlegd wordt en waar gepeild wordt naar de behoeften en oplossingen om de productiviteit te verhogen.

Afvalbeheer

Het programma SANITA Villes Propres (Schone Steden) wordt gefinancierd door de Europese Unie en wil het afvalbeheer in de hoofdstad Conakry en de stad Kindia naar een professioneel niveau tillen. Het heeft als doel het inzamelen, sorteren en recycleren van het huishoudelijk afval te verbeteren. Bovendien wil het wegen aanleggen en goten schoonmaken zodat het regenwater beter wordt afgevoerd.

Sociaaleconomische kansen voor jongeren

De Europese Unie wil een toekomstperspectief aanbieden door de werkscholen te verbeteren waar jongeren aan het werk worden gezet terwijl ze een concreet vak aanleren. Op die manier kunnen ze na hun opleiding gemakkelijker werk vinden en hun positie in de maatschappij versterken. Hetzelfde programma wordt ook voorgesteld aan jonge migranten die naar hun land zijn teruggekeerd.
CONTACTEER Enabel GUINEE

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.