Mozambique

België ondersteunt de regering van Mozambique in haar strijd tegen de armoede. De samenwerking gaat terug tot 2001, het jaar waarin verschillende provincies van het land geteisterd werden door verwoestende overstromingen.

Wat we doen

Divider text here
Mozambique bekleedt de 180e plaats (op 188) van de Human Development Index (index van de menselijke ontwikkeling). Eén persoon op vier leeft er onder de armoedegrens. Er worden veel inspanningen geleverd om de toegang tot hulpbronnen, infrastructuur en diensten te verbeteren, vooral in de meest kwetsbare plattelandsgebieden.

Landbouw en plattelandsontwikkeling

België wil met zijn hulp de voedselzekerheid in het noorden van de provincie Gaza verbeteren. Dat is een zeer droge streek die bijzonder gevoelig is voor de klimaatverandering.

Een van Enabel’s projecten is erop gericht om tegen 2017 45.000 mensen te voorzien van drinkwater en riolering. Dat is meer dan 20% van de beoogde plattelandsbevolking. 

Enabel verzorgt ook de coördinatie van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid, dat interventies van VN-agentschappen en Belgische ngo's in de provincie financiert. 

Hernieuwbare energiebronnen

België ondersteunt het nationaal energiefonds (FUNAE), dat meer dan 600 openbare gebouwen (gezondheidscentra, scholen, lokale overheden) van elektriciteit wil voorzien en hiervoor duurzame energiebronnen aanboort. De gebouwen bevinden zich op het platteland, ver verwijderd van elk elektriciteitsnet. Omdat de afstanden zo groot zijn, is aansluiting op het net niet verantwoord en ook niet rendabel. Met elektriciteit kan de economische ontwikkeling gestimuleerd en de dienstverlening aan de burgers verbeterd worden.

We helpen FUNAE ook om zijn werking te verbeteren en om de technische en administratieve kennis van zijn medewerkers te verbeteren. 

Gezondheid

Mozambique is ook een partnerland van de Vlaamse overheid, die haar hulp op de gezondheidssector richt. In dat kader bouwen wij woningen voor het gezondheidspersoneel op het platteland om ervoor te zorgen dan het medisch personeel in deze afgelegen gebieden op post blijft. We versterken ook het financiële beheer en de coördinatie van het ministerie van Volksgezondheid.
De Enabel- projecten in Mozambique focussen op plattelandsontwikkeling en hernieuwbare energiebronnen.
BEKIJK DE PROJECTEN
CONTACTEER Enabel MOZAMBIQUE

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.