Enabel in Mozambique | Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Mozambique

België ondersteunt de regering van Mozambique in haar strijd tegen de armoede. De samenwerking gaat terug tot 2001, het jaar waarin verschillende provincies van het land geteisterd werden door verwoestende overstromingen.

Wat we doen

Divider text here
Mozambique bekleedt de 181e plaats (op 188) van de Human Development Index (index van de menselijke ontwikkeling). Drie mensen op vijf leven er onder de armoedegrens. Er worden veel inspanningen geleverd om de toegang tot hulpbronnen, infrastructuur en diensten te verbeteren, vooral in de meest kwetsbare plattelandsgebieden.

Landbouw en plattelandsontwikkeling

België wil met zijn hulp de voedselzekerheid in de zes noordelijke districten van de provincie Gaza verbeteren. Dat is een zeer droge streek die bijzonder gevoelig is voor de klimaatverandering.

Ons project voor water en riolering installeert 23 systemen voor watertoevoer en voorziet op die manier 51.000 mensen van drinkwater. Dat is meer dan 20 % van de beoogde plattelandsbevolking in het noorden van Gaza. Het project start bovendien met de installatie van 6 ontziltingsapparaten op plaatsen waar het grondwater te zout is om van te drinken. Die toestellen werken voor 100 % op hernieuwbare zonne-energie.

Enabel verzorgt ook de coördinatie van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid, dat interventies van verschillende VN-agentschappen en Belgische ngo's in de provincie financiert.

Hernieuwbare energiebronnen

Onze interventies in hernieuwbare energie in Mozambique dragen bij tot de economische productiviteit en de sociale dienstverlening op het platteland. Dat doen ze door duurzame, betaalbare en milieuvriendelijke energie te voorzien. 

Daarom ondersteunen wij het ministerie van Minerale Hulpbronnen en Energie om de capaciteiten op centraal en provinciaal niveau te versterken zodat de planning en de beleidsvorming, de controle en het toezicht in de energiesector worden verbeterd. 

Verder willen we de toegang tot energie in plattelandsgebieden verbeteren door te investeren in hernieuwbare energiesystemen. Zo steunen wij mechanismen die technische en financiële duurzaamheid verzekeren, financieren wij de bouw van betrouwbare mininetten en verbeteren wij de capaciteiten van het nationale energiefonds.

Gezondheid

Mozambique is ook een partnerland van de Vlaamse overheid, die haar hulp op de gezondheidssector richt. In dat kader versterken wij het financiële beheer en de coördinatie van het ministerie van Volksgezondheid. Ook ondersteunen wij de activiteiten van het provinciaal directoraat Volksgezondheid in de provincie Tete via een sterk systeem voor monitoring en evaluatie.
De Enabel- projecten in Mozambique focussen op plattelandsontwikkeling en hernieuwbare energiebronnen.
BEKIJK DE PROJECTEN
CONTACTEER Enabel MOZAMBIQUE

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.