Enabel in Niger | Belgisch Ontwikkelingsagentschap

niger

De Belgische ontwikkelingssamenwerking is ruim 50 jaar actief in Niger. Door samen te werken met de nationale overheidsinstellingen proberen we de levensomstandigheden van de Nigerese bevolking te verbeteren.

Wat we doen

Divider text here
We concentreren ons op twee belangrijke sectoren in overeenstemming met de ontwikkelingsstrategieën van Niger.

Gezondheid

Gezond zijn is een basisvoorwaarde om deel te nemen aan het actieve leven en bij te dragen aan de ontwikkeling van een land. Wij helpen Niger te zorgen voor kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten die toegankelijk zijn voor de hele bevolking.

Wij ondersteunen daarom elke schakel van het gezondheidssysteem. Enerzijds helpen wij het ministerie van Volksgezondheid het gezondheidsbeleid te bepalen, de uitvoering ervan te controleren en de gezondheidssector te coördineren.

Daarnaast vormen ook de pilootprojecten in de districten Gothèye en Gaya een speerpunt van ons programma. Daar bekijken we hoe structurele hervormingen zoals de financiering van de gezondheidsinstellingen op basis van hun prestaties, de digitalisering in de zorgsector en de garantie op kwaliteitsvolle diensten voor de bevolking, het best in de praktijk kunnen worden gebracht.

Veeteelt en voedselzekerheid

De veeteelt is voor de Nigerese economie een belangrijke sector met een groot groeipotentieel. We ondersteunen deze sector om de voedselzekerheid te verbeteren en de inkomsten van de bevolking die ervan afhankelijk is te verhogen.

Het is een grote uitdaging om de veeteeltsystemen veerkrachtiger, efficiënter en duurzamer te maken. Wij willen daarbij helpen aan de hand van acties gericht op veeteelt, meer bepaald op het vlak van productie, verwerking en commercialisering, maar ook via interventies gericht op het behoud, het beheer en herstel van natuurlijke rijkdommen.

Om de ontwikkeling van de veeteelt op lange termijn te verbeteren, gaan deze acties hand in hand met capaciteitsversterking van de verschillende betrokken spelers (openbare en privé-actoren, civiele maatschappij) zodat ze hun respectieve rol ten volle kunnen vervullen.  

Stories

In Niger wonen veel mensen in afgelegen en soms ook onveilige gebieden. De weg naar het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum is vaak lang. Enabel werkte met haar Nigerese partners aan een oplossing. Benieuwd hoe?
Sandra Galbusera is landenvertegenwoordigster voor Enabel in Niger. Als vertegenwoordigster is het haar taak om de programma's te beheren en ervoor te zorgen dat ze goed worden uitgevoerd. Achter haar functie als vertegenwoordigster schuilt iemand...
In Niger coördineren Enabel en de Europese Unie een project om de veerkracht van het volksgezondheidsysteem tegen de Covid-19-crisis te verbeteren
Enabel voert projecten uit in Niger, hoofdzakelijk met betrekking tot gezondheid, veeteelt en voedselzekerheid.
BEKIJK DE PROJECTEN
Contacteer Enabel in Niger

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.