niger

De Belgische ontwikkelingssamenwerking is ruim 50 jaar actief in Niger. Door samen te werken met de nationale overheidsinstellingen proberen we de levensomstandigheden van de Nigerese bevolking te verbeteren.

Wat we doen

Divider text here
We concentreren ons op twee belangrijke sectoren in overeenstemming met de ontwikkelingsstrategieën van Niger.

Gezondheid

Gezond zijn is een basisvoorwaarde om deel te nemen aan het actieve leven en bij te dragen aan de ontwikkeling van een land. Wij helpen Niger te zorgen voor kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten die toegankelijk zijn voor de hele bevolking.

Wij ondersteunen daarom elke schakel van het gezondheidssysteem. Enerzijds helpen wij het ministerie van Volksgezondheid het gezondheidsbeleid te bepalen, de uitvoering ervan te controleren en de gezondheidssector te coördineren.

Daarnaast vormen ook de pilootprojecten in de districten Gothèye en Gaya een speerpunt van ons programma. Daar bekijken we hoe structurele hervormingen zoals de financiering van de gezondheidsinstellingen op basis van hun prestaties, de digitalisering in de zorgsector en de garantie op kwaliteitsvolle diensten voor de bevolking, het best in de praktijk kunnen worden gebracht.

Veeteelt en voedselzekerheid

De veeteelt is voor de Nigerese economie een belangrijke sector met een groot groeipotentieel. We ondersteunen deze sector om de voedselzekerheid te verbeteren en de inkomsten van de bevolking die ervan afhankelijk is te verhogen.

Het is een grote uitdaging om de veeteeltsystemen veerkrachtiger, efficiënter en duurzamer te maken. Wij willen daarbij helpen aan de hand van acties gericht op veeteelt, meer bepaald op het vlak van productie, verwerking en commercialisering, maar ook via interventies gericht op het behoud, het beheer en herstel van natuurlijke rijkdommen.

Om de ontwikkeling van de veeteelt op lange termijn te verbeteren, gaan deze acties hand in hand met capaciteitsversterking van de verschillende betrokken spelers (openbare en privé-actoren, civiele maatschappij) zodat ze hun respectieve rol ten volle kunnen vervullen.  

Stories

In Niger is de genderongelijkheid tussen jongens en meisjes op school groot. Het Sarraounia-proefproject sensibiliseert plattelandsgemeenschappen rond onderwijs voor meisjes door met hen dagelijks in contact te staan. 
De meeste meisjes in Niger verlaten de school voordat ze hun studie hebben afgerond. Het Sarraounia-project probeert deze tendens te keren door het zelfvertrouwen van de meisjes te versterken.
In Niger hebben mensen die in afgelegen regio's wonen moeilijk toegang tot gezondheidszorg. Daarom is het nodig om in de afgelegen gebieden te investeren in de gezondheidsinfrastructuur en -uitrusting.
Enabel voert projecten uit in Niger, hoofdzakelijk met betrekking tot gezondheid, veeteelt en voedselzekerheid.
BEKIJK DE PROJECTEN
Contacteer Enabel in Niger

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.