Wat doet Enabel op het gebied van gendergelijkheid? | Belgisch Ontwikkelingsagentschap

GENDERGELIJKHEID

Onze ontwikkelingsinspanningen kunnen enkel maar slagen als we de strijd voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen opvoeren.

Wat we doen

Divider text here
Gendergelijkheid is een permanent aandachtspunt; het thema loopt als een rode draad doorheen al onze interventies. Wij voeren ook specifieke projecten uit, onder meer om meisjes beter toegang te bieden tot onderwijs en om het geweld tegen vrouwen een halt toe te roepen.

Onderwijs en besluitvorming

Het recht op onderwijs is een basisvoorwaarde om kansen te creëren in het economische, sociale en politieke leven. In onze programma's voor technisch en beroepsonderwijs wordt er systematisch voor gezorgd dat meisjes toegang hebben tot de opleidingen, dat ze niet afhaken en dat er een stimulerende, veilige en gezonde leeromgeving gecreëerd wordt zodat ze later op eigen benen kunnen staan.

In het kader van de capaciteitsversterking van onze partners richten wij ons zowel tot vrouwen als tot mannen.

Ten slotte werken wij ook nog aan de integratie van genderkwesties en bevorderen wij de deelname van vrouwen aan de besluitvorming bij het opstellen van beleidslijnen, plannen, programma's en budgetten van onze partners.

Gezondheid en seksuele en reproductieve rechten

De bevordering en bescherming van de seksuele en reproductieve rechten (inclusief de krachtige reactie op hiv) zijn essentieel voor de autonomie van vrouwen en het welzijn van de gezinnen. Wij behandelen deze thema’s in onze interventies in de verschillende sectoren (gezondheid, landbouw, onderwijs, enz). Wij betrekken hierbij ook de mannen en de lokale overheden.

Het thema van de gezinsplanning blijft een uitdaging en staat centraal in de dialoog met onze partners.

Ten slotte strijden wij tegen seksueel geweld via sensibiliseringsactiviteiten en ijveren wij voor een betere opvang van de slachtoffers.

Voedselzekerheid en empowerment

De meerderheid van de arme bevolking woont op het platteland. Vrouwen hebben het nog altijd moeilijker om toegang te krijgen tot land (eigendomsrechten, erfenissen), tot de markt en tot informatie, terwijl zij wel een sleutelrol spelen in de productie, de verwerking en de commercialisering van de voedingsmiddelen. Door ze een gelijke toegang tot land, productiemiddelen, technische scholing en mogelijkheden voor ondernemerschap te verzekeren, ondersteunen wij hun activiteiten die inkomsten genereren. Onze landbouwprogramma's werken onder meer samen met onze vrouwencoöperaties; zo worden zij geholpen om zich beter te organiseren en meer betrokken te worden bij het beheer van de landbouwketens (van productie tot verkoop).

Stories

In Burkina Faso wordt de meerderheid van de vrouwen genitaal verminkt. In samenwerking met de regering van Burkina Faso en partners uit het middenveld werkt Enabel aan het beëindigen van deze praktijk.
Sandra Galbusera is landenvertegenwoordigster voor Enabel in Niger. Als vertegenwoordigster is het haar taak om de programma's te beheren en ervoor te zorgen dat ze goed worden uitgevoerd. Achter haar functie als vertegenwoordigster schuilt iemand...
Gendergelijkheid loopt als een rode draad door de projecten van Enabel. Toch willen we nog meer focussen op de sociaal-culturele context waar binnen we werken, om de slaagkansen voor meer gendergelijkheid te vergroten.
Wij schenken aandacht aan gendergelijkheid in al onze interventies. Wij voeren ook specifieke projecten uit, onder meer in Niger (betere toegang van meisjes tot het onderwijs) en in DR Congo (bestrijding van geweld tegen vrouwen).
BEKIJK DE PROJECTEN

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.