Palestijns Gebied

Het Palestijns Gebied is de vierde begunstigde van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De Palestijnse Autoriteit en België werken samen om de armoede te bestrijden en een meer duurzame en eerlijke maatschappij op te bouwen.

Wat we doen

Divider text here
België ondersteunt sinds 1997 de ontwikkelingsactiviteiten en de dringende interventies in het Palestijns Gebied. Onderwijs en lokaal bestuur zijn de twee prioritaire sectoren. Daarenboven voeren we verschillende projecten uit voor de Europese Unie.

Onderwijs

De Palestijnse Autoriteit heeft een Strategisch plan voor de ontwikkeling van het onderwijs opgesteld met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. België ondersteunt verschillende onderdelen van dit plan.

Wij verbeteren de infrastructuur en creëren een gezonde en veilige leeromgeving. Wij verlenen advies rond fundamentele hervormingen en nieuwe beleidslijnen voor het onderwijs. Verder versterken wij de capaciteiten van de leraren en van het ministeriepersoneel. Op die manier willen wij de kwaliteit van het technisch onderwijs en de beroepsopleidingen verhogen en het onderwijs nauwer doen aansluiten op de arbeidsmarkt. Bovendien faciliteren wij stages en ontwikkelen wij programma's voor ondernemerschap. Daarvoor werken wij samen met privébedrijven. Wij hebben projecten lopen op de Westelijke Jordaanoever, in de Gazastrook en in Oost-Jeruzalem. 

Lokaal bestuur

De Palestijnse Autoriteit is het lokale-bestuurssysteem aan het hervormen. Daarbij is het de bedoeling de administratie te versterken, de lokale ontwikkeling te bevorderen en de dienstverlening aan de burger te verbeteren.

Wij ondersteunen de decentralisatie-inspanningen door de kleinere lokale overheden te versterken zodat ze efficiënter kunnen werken. Daarenboven draagt België samen met andere donoren bij tot het 'Programma voor gemeentelijke ontwikkeling' en tot de economische herwaardering van lokale historische centra. 

EU-projecten

Wij voeren verschillende projecten uit die door de Europese Unie worden gefinancierd. De belangrijkste daarvan spitst zich toe op het creëren van starterscentra om kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen. Deze projecten vormen een aanvulling op de programma's die België financiert. Ze hebben als doel de economische ontwikkeling van het Palestijns Gebied een duwtje in de rug te geven.

Stories

Palestijns onderwijs in Oost-Jeruzalem in gevaar -- Ahmed is een van de 85.000 leerlingen in Oost-Jeruzalem. Door de bezetting en het onduidelijke statuut van Jeruzalem, kampen de ongeveer 200 scholen met grote problemen. Er is gebrek aan geld...
Innovaties in onderwijs - 288 lagere en middelbare scholen in Palestina zetten de stap naar leerlinggericht leren via ICT-instrumenten.
Enabel voert projecten uit in Palestijns Gebied, hoofdzakelijk met betrekking tot onderwijs en lokaal bestuur.
BEKIJK DE PROJECTEN
Enabel in Palestina

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.