Enabel in Palestijns Gebied | Belgisch Ontwikkelingsagentschap

PalestiNA

België en Palestina werken samen sinds 1997. De eerste tien jaar gingen de meeste middelen naar infrastructuurprojecten. In de loop der jaren is de focus meer geëvolueerd naar beleids- en bestuursondersteuning.

Wat we doen

Divider text here
Enabel zet in op onderwijs met de nadruk op het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden, en ondersteuning aan de lokale overheden.

Onderwijs

De Palestijnse Autoriteit stelde een Strategisch plan op om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. België ondersteunt verschillende onderdelen van dit plan. Enabel werkt in de Westelijke Jordaanoever, in Oost-Jeruzalem en de Gazastrook.

We verbeteren de schoolinfrastructuur en creëren een gezonde en veilige onderwijsomgeving, waarbij kind- en milieuvriendelijke principes centraal staan. We willen ook hervormingen en nieuwe onderwijsbeleidslijnen ondersteunen, met speciale aandacht voor het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden.

Lokaal bestuur

De Palestijnse Autoriteit is het lokale bestuurssysteem aan het hervormen. Daarbij is het de bedoeling de territoriale administratie te versterken, de lokale ontwikkeling te bevorderen en de dienstverlening aan de burger te verbeteren.

Wij ondersteunen de decentralisatie-inspanningen door kleinere lokale overheden te versterken zodat ze efficiënter kunnen werken en een duurzame structuur krijgen. Daarnaast ondersteunt België de institutionele ontwikkeling. Zo draagt ons land bij tot de financiering van een gemeentelijk ontwikkelingsprogramma dat ook door andere donoren wordt gesteund. Verder werken we aan de economische heropleving van historische centra van lokale gemeenten.

Private sector

Enabel heeft een project uitgevoerd dat door de Europese Unie wordt gefinancierd. Dat geeft nieuwe economische initiatieven op de Westelijke Jordaanoever, in Oost-Jeruzalem en Gaza een duwtje in de rug. Via de incubatormethode werden nieuwe, innovatieve ondernemingen opgericht en financieel ondersteund tijdens de opstartperiode. Tot slot zetten wij een project op dat gericht is op micro-ondernemingen en initiatieven voor een groene en circulaire economie.

Stories

De meeste Palestijnse jongeren zitten zonder werk. Omdat bedrijven meestal op zoek zijn naar technisch geschoold personeel, is werkplekleren een deel van de oplossing.
Palestijns onderwijs in Oost-Jeruzalem in gevaar -- Ahmed is een van de 85.000 leerlingen in Oost-Jeruzalem. Door de bezetting en het onduidelijke statuut van Jeruzalem, kampen de ongeveer 200 scholen met grote problemen. Er is gebrek aan geld...
Innovaties in onderwijs - 288 lagere en middelbare scholen in Palestina zetten de stap naar leerlinggericht leren via ICT-instrumenten.
Enabel voert projecten uit in Palestijns Gebied, hoofdzakelijk met betrekking tot onderwijs en lokaal bestuur.
BEKIJK DE PROJECTEN
Enabel in Palestina

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.