peru

Peru wordt gekenmerkt door grote sociale ongelijkheid en geografische verschillen. Het is het tiende begunstigde land van de Belgische gouvernementele samenwerking. België en Peru werken al ruim 50 jaar samen op het vlak van gezondheid, milieu, mensenrechten en familiale landbouw. De gouvernementele samenwerking met Peru eindigde in juni 2019 om plaats te maken voor andere samenwerkingsvormen.
VERSIÓN ESPAÑOLA

Wat we doen

Divider text here

Milieu en landbouw

Wij werken samen met het ministerie van Milieu ter bevordering van duurzame economische ontwikkeling en het strategisch beheer van de natuurlijke rijkdommen in vijf regio's waar meer dan drie miljoen Peruanen wonen.

Ons programma werkt aan het behoud en de duurzame exploitatie van het ecosysteem voor de gezinnen uit deze regio's die in armoede leven. 

Meer in het bijzonder versterken wij de lokale overheden op het vlak van ruimtelijke ordening en milieubeheer. Wij voeren pilootprojecten uit om duurzame productiesystemen te ontwikkelen die de biodiversiteit behouden en aangepast zijn aan de klimaatverandering. 

Gezondheid

De universele ziekteverzekering zorgt ervoor dat iedereen toegang heeft tot de nodige kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidsdiensten. Ons gezondheidsprogramma ondersteunt de ontplooiing van dergelijk systeem voor kwetsbare bevolkingsgroepen in zes regio's in het binnenland.

Wij werken samen met de grootste openbare ziekteverzekering, het Seguro Integral de Salud (SIS). Deze instelling biedt een ziekteverzekering aan meer dan de helft van de Peruaanse bevolking.

Daarnaast ondersteunen wij via budgethulp de resultaatgerichte financiering van het gezondheidsprogramma voor moeder en kind. Dat systeem financiert de gezondheidsinstellingen op basis van hun prestaties. Wij nemen ook deel aan de beleidsdialoog om de kwaliteit van de preventieve en curatieve gezondheidszorg te verbeteren.   

Stories

Klimaatverandering in Peru: alpacaboeren in de Andes vechten terug - De gletsjers in Peru smelten tegen een verschroeiend tempo, met waterschaarste tot gevolg voor de lokale boeren. België, het Peruviaanse ministerie van Milieu en de...
Enabel voert projecten uit in Peru, met betrekking tot milieu, landbouw en gezondheid.
BEKIJK DE PROJECTEN
Contacteer Enabel in Peru

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.