RWANDA

Rwanda is het tweede partnerland van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Al 54 jaar lang werken België en Rwanda samen om de gezondheid, de levenskwaliteit en het inkomen van 12 miljoen Rwandezen te verbeteren.

Wat we doen

Divider text here
De Belgische gouvernementele samenwerking spitst zich toe op volksgezondheid, energie en decentralisatie, drie sectoren die voor Rwanda prioritair zijn.

Volksgezondheid

De afgelopen jaren is de gezondheidszorg er sterk op vooruitgegaan in Rwanda. Toch zijn er nog een aantal grote uitdagingen. Zo is de kwaliteit en de toegang tot de zorg niet overal optimaal. 

België biedt directe begrotingssteun aan de Rwandese gezondheidszorg. Andere activiteiten hebben tot doel de toegang tot de basisgezondheidszorg te verbeteren, onder meer door de bouw en de renovatie van gezondheidscentra en door de capaciteitsversterking van instellingen en personeel. 

Energie

In 2010 was minder dan 10% van de Rwandezen aangesloten op het elektriciteitsnet. België helpt de Rwandese overheid in haar ambitie om de komende jaren 70% van de bevolking toegang te geven tot elektriciteit.

Onze projecten zijn gericht op de elektrificatie van het platteland, de elektriciteitsproductie met hernieuwbare energiebronnen en de herbebossing van het land. We bieden ook hulp aan de nationale elektriciteitsmaatschappij (Energy Utility Corporation Limited - EUCL) op het vlak van financieel en personeelsbeheer en voor de goede werking en onderhoud van het elektriciteitsnet. 

Decentralisatie

Sinds 2008 zet Rwanda in op decentralisatie. Doel is de participatie van de lokale overheden te versterken en hen te helpen de lokale economie te ontwikkelen. 

We bieden technische ondersteuning aan de lokale besturen zodat ze hun dienstverlening aan de burgers kunnen verbeteren. Via een fonds krijgen de lokale overheden toegang tot financiële middelen waarmee ze projecten kunnen starten om de economie – die alsnog voornamelijk op landbouw is gebaseerd – te stimuleren en te diversifiëren. 
Enabel voert projecten uit in Rwanda, hoofdzakelijk met betrekking tot volksgezondheid, energie en decentralisatie.
bekijk de projecten
CONTACTEER Enabel RWANDA

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.