Enabel in Rwanda | Belgisch Ontwikkelingsagentschap

RWANDA

Rwanda is een van de drie grootste begunstigden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Wij ondersteunen de Rwandese agenda voor duurzame ontwikkeling om het sociaaleconomisch welzijn van de Rwandese bevolking te verbeteren.

Wat we doen

Divider text here
Het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen België en Rwanda voor 2019-2024 zet in op drie belangrijke sectoren die aansluiten bij de prioriteiten van de Rwandese regering.


Gezondheid

De afgelopen jaren is de gezondheidszorg er sterk op vooruitgegaan in Rwanda. Toch zijn er nog een aantal grote uitdagingen. Zo is in veel plattelandsgebieden de kwaliteit en de toegang tot de zorg niet overal optimaal.

België verleent steun aan de bouw en renovatie van gezondheidscentra. Door capaciteitsversterking van gezondheidsinstellingen en personeel wordt de toegang tot de basisgezondheidszorg verder verbeterd. Ook wordt veel aandacht besteed aan reproductieve en seksuele gezondheidszorg. Dat ligt in lijn met de ambitie van Rwanda om de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen te garanderen.

België zal als eerste de steun voor reproductieve en seksuele gezondheid uitvoeren. Dat doen we via resultaatgerichte financiering waarbij financiering wordt gekoppeld aan het bereiken van overeengekomen resultaten.

Verstedelijking

Verwacht wordt dat de stedelijke bevolking van Rwanda zal toenemen van 18,5 % in 2015 tot 41,2 % in 2050. Deze snelle verstedelijking is een grote uitdaging maar als we ze in goede banen leiden, opent ze mogelijkheden voor jobcreatie en economische groei. Rubavu, Musanze en Rwamagana zijn opkomende steden met een hoog economisch potentieel dankzij hun toeristische troeven, vruchtbaar land en de nabijheid van grotere steden zoals Kigali en Goma (DR Congo).

We ondersteunen deze drie steden om hun lokale economie te stimuleren en adviseren lokale overheden over stadsplanning voor economische ontwikkeling. We verbeteren de infrastructuur van de markten en bouwen wegen om deze commerciële centra met elkaar te verbinden. Daarnaast werkt Enabel samen met de Rwandese regering en lokale bedrijven om uitdagingen op het gebied van technologie, normen en managementervaring aan te pakken. Ook verzorgen wij opleidingen voor de bouwsector.


Landbouw

Als ruggengraat van de Rwandese economie zijn landbouw en agro-industrie van cruciaal belang voor de groei en armoedebestrijding in Rwanda. De landbouwsector is goed voor 39 % van het bbp en bijna driekwart van de werkgelegenheid in Rwanda. Maar er zijn aandachtspunten in de sector, zoals een lage productiviteit en inefficiënte landbouwpraktijken, die moeten worden aangepakt om de economie en de werkgelegenheid in het land een boost te geven.

Samen met de Wereldbank, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, ondersteunt België het Rwandese ministerie van Landbouw om Rwanda’s strategisch plan voor landbouwhervorming uit te voeren. Hiermee willen we de landbouw omvormen van een bestaanssector naar een kennissector die waarde creëert en zo bijdraagt tot de nationale economie, en die zorgt voor voedsel- en voedingszekerheid.

Leren en capaciteitsversterking

België ondersteunt het beheer van overheidsfinanciën zodat de centrale en lokale overheden hun financiën doeltreffender en duurzamer leren beheren. Bovendien staat ons studie- en adviesfonds open voor openbare instellingen, niet-gouvernementele spelers en verenigingen van spelers uit de private sector in Rwanda.
Enabel voert projecten uit in Rwanda met betrekking tot volksgezondheid, landbouw en verstedelijking.
bekijk de projecten
Contacteer Enabel in Rwanda

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.