senegal

De Belgische ontwikkelingssamenwerking versterkt de strategieën voor armoedebestrijding van de Senegalese overheid. We zetten in op gezondheid, water en sanitatie in de vijf regio's van het zogenoemde aardnotenbekken (Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine en Thiès) waar vijf miljoen mensen wonen.

WAT WE DOEN

Divider text here

Gezondheid

Ons gezondheidsprogramma steunt op drie pijlers: het beheer van de dienstverlening op alle niveaus van het gezondheidssysteem ; de kwaliteit van de zorgverlening en de toegang tot de gezondheidszorg . Het doel is de bevolking gelijke toegang tot deze diensten te bieden.

Naast de technische en financiële ondersteuning aan de vijf regio's, voeren we ook een reeks proefprojecten uit. Het gaat meer bepaald om het opzetten van een systeem van forfaitaire betaling voor de gezondheidszorg en van een ziekteverzekering, het decentraliseren van de behandeling van chronische ziekten en bepaalde spoedinterventies, en het opstarten van een geïntegreerd informaticasysteem voor het beheer van de gezondheidsinformatie. Al deze initiatieven leveren input voor de nationale strategieën.

Waterwerken en sanitatie op het platteland

België kan buigen op een lange ervaring op het gebied van waterwerken op het platteland. Daardoor hebben al bijna 500.000 Senegalezen toegang tot water. 

Ook nu gaan we door op dit elan. Het is ons streefdoel om tegen 2020 drinkwater te verschaffen aan nog eens 20.000 mensen, om 60.000 mensen aan kwaliteitsvolle distributienetten voor drinkwater te koppelen en om 70.000 mensen beter toegang te geven tot sanitaire voorzieningen. Bovendien voeren we promotiecampagnes rond hygiëne.

Productief water

Met productief water bedoelen we het efficiënt en rationeel gebruik van water voor economische doeleinden. Wij bevorderen de ontwikkeling van de landbouw-, bosbouw- en veeteeltproductie. Dat doen we door infrastructuur te voorzien om het afvloeiwater op te vangen, spaarbekkens te bouwen, dijken aan te leggen om het zout tegen te houden, enz. Zo wordt het water opgeslagen en naar de velden gevoerd. Anderzijds wordt zo veel mogelijk voorkomen dat zilt zeewater naar de akkers vloeit. 

De Belgische steun heeft ervoor gezorgd dat al elf miljoen m3 méér regenwater aangewend wordt en dat er meer dan 2.000 hectare grond gebruikt kan worden voor de rijst- en groenteteelt.

Ondernemen op het platteland

België focust tegenwoordig vooral op het promoten van ondernemerschap op het platteland (bij jongeren, mannen en vrouwen). Een zaak opstarten is namelijk een sterke hefboom voor ontwikkeling: het is een manier om zich uit te armoede te tillen. Wij helpen mee om een aangepaste dienstverlening en infrastructuur op te zetten, en begeleiden de ondernemers en hun organisaties om veelbelovende productieketens uit te baten. Op die manier dragen wij bij tot duurzame jobcreatie. 

Met de hulp van andere donoren zoals de Europese Unie wordt zwaar geïnvesteerd in waterwerken voor de landbouw, de begeleiding van jonge zelfstandige ondernemers, de capaciteitsversterking van de producenten (boerenorganisaties, groeperingen, beheerscomités van de gebieden), de toegang tot beroepsopleidingen, of nog, de financiering van productieve projecten.

Ondernemen op het platteland

Het programma voor capaciteitsversterking steunt de twee prioritaire sectoren (gezondheid en water) en spitst zich toe op langetermijninvesteringen in het menselijk potentieel van Senegal.

Stories

Financiering van de gezondheidszorg – Meer dan 100.000 mensen gedekt door ziekteverzekering in Senegal
Water voor de landbouw in Senegal: Op het Senegalese platteland is landbouw de voornaamste economische bedrijvigheid. Door de bevolkingsgroei en de toenemende verstedelijking moet de landbouwproductie dringend omhoog om de voedselzekerheid van...
Enabel voert projecten uit in Senegal, hoofdzakelijk met betrekking tot gezondheid, water en sanitatie.
BEKIJK DE PROJECTEN
CONTACTEER Enabel SENEGAL

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.