Enabel in Tanzania | Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Tanzania

Tanzania is sinds 1982 een partnerland van de Belgische gouvernementele samenwerking. België helpt het Oost-Afrikaanse land om zijn nationale strategie voor groei en armoedebestrijding ten uitvoer te brengen.

Wat we doen

Divider text here
De gezamenlijke inspanningen van Tanzania en België spitsen zich toe op twee prioritaire sectoren in de regio Kigoma in het noordwesten van het land: basisinfrastructuur voor water en sanitatie, en duurzame landbouw.

Water en sanitatie

Wij ondersteunen het Tanzaniaanse ministerie voor Water om de watervoorziening en de sanitaire voorzieningen in afgelegen gebieden te ontwikkelen. Wij werken technische oplossingen uit om de toegang tot water in plattelandsgebieden te verbeteren. Bovendien versterken wij de capaciteiten van de lokale gemeenschappen om de watervoorraden beter te beheren. Een goed waterbeheer vergroot namelijk de duurzaamheid van de infrastructuur en van de diensten voor water en sanitatie.

Duurzame landbouw

Wij ondersteunen de Tanzaniaanse regering om de landbouwsector te optimaliseren (productie, verwerking, verkoop) en de deelname van de privésector aan de commerciële landbouw te vergroten.

Voor een maximale impact focussen wij op twee gewassen die het grootste effect op de voedselzekerheid hebben en die het meeste inkomen genereren voor mannen én vrouwen: maniok en bonen.  

Stories

Op het platteland van Tanzania is het zeer duur om industriële materialen te gebruiken, maar arbeid is dan weer goedkoop. De steenbogentechniek speelt hierop in door gebruik te maken van lokale materialen in een arbeidsintensief proces.
Voedselzekerheid & digitalisatie - Het Maisha Bora programma brengt 15 organisaties samen met expertise in waterwerken, microfinanciering, dierengezondheid en voeding, met als doel de voedselzekerheid en de inkomsten uit veehouderij van Masai-...
Enabel voert projecten uit in Tanzania, hoofdzakelijk met betrekking tot water, sanitatie en landbouw.
BEKIJK DE PROJECTEN
CONTACTEER Enabel TANZANIA

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.