Vietnam

België en Vietnam knoopten diplomatieke relaties aan in 1973, toen het land nog in een lange vernietigende oorlog verwikkeld was. Als een van zijn eerste ontwikkelingspartners ondersteunt België Vietnam met de uitvoering van de Doi moi, een hervormingsbeleid voor armoedebestrijding, sociaaleconomische ontwikkeling en sinds kort ook de overgang naar een geïndustrialiseerde economie. 

 De Belgische gouvernementele ontwikkelingssamenwerking in Vietnam wordt stopgezet in juni 2019 om plaats te maken voor partnerrelaties in investeringen en handel. 

WAT WE DOEN

Divider text here
In het kader van het huidige Samenwerkingsprogramma zijn onze acties vooral gericht op waterbeheer en sanitatie, capaciteitsversterking en goed bestuur.

Goed bestuur

Sinds 2008 is de invloed van de overheidsinvesteringen op de snelle economische groei van Vietnam gaan afnemen. 

Daarom hielpen we de Vietnamese overheid bij het opstellen van de wet op de overheidsinvesteringen, die in 2015 werd ingevoerd. Wij ondersteunden de ontwikkeling van een wettelijk kader voor de tenuitvoerlegging van de wet, de capaciteitsversterking voor de lagere overheden en de introductie van een kader voor investeringen op middellange termijn.

Water en milieu

De snelle sociaaleconomische groei, de verstedelijking en de industrialisering hebben het milieu en de natuurlijke rijkdommen van het land zwaar onder druk gezet. Het beheer van water en sanitatie tegen het licht van de verstedelijking en de klimaatverandering zijn voor ons dan ook prioritair.

Zo ondersteunen wij drie provincies bij het onderzoek naar modellen om de impact van de klimaatverandering tegen te gaan, naar hydrologische en hydraulische modelvorming, het herstel van de mangrove en de technische en institutionele capaciteiten. In het ministerie van Planning en Investering hebben we een technische dienst om de integratie van het waterbeheer en de klimaatverandering in het sociaaleconomisch ontwikkelingsplan te coördineren. We bieden ook ondersteuning aan provinciale actieplannen voor ‘groene groei’ en aan een beleid voor overheidsopdrachten.

Stories

Milieu en klimaat - Vietnam maakt een grote economische groei mee maar stoot daarbij steeds meer broeikasgassen uit en komt dus voor nieuwe milieuproblemen te staan. Het land kiest nu voor een groenere toekomst. België ondersteunt de omschakeling.
Enabel voert projecten uit in Vietnam, hoofdzakelijk met betrekking tot goed bestuur, water en milieu.
BEKIJK DE PROJECTEN
CONTACTEER Enabel VIETNAM

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.