Wehubit financiert vijf digitale oplossingen voor klimaatslimme landbouw | Enabel - Belgian Development Agency

Wehubit financiert vijf digitale oplossingen voor klimaatslimme landbouw

Divider text here
©Afriscout
Het programma Wehubit van Enabel heeft vijf digitale projecten voor klimaatslimme landbouw (Climate Smart Agriculture) geselecteerd. In totaal worden voor 1.748.630 euro subsidies toegekend. Daarmee zullen de geselecteerde begunstigden hun initiatieven opschalen in Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal en Tanzania. 

Klimaatslimme landbouw

Wereldwijd staat de landbouw voor een driedubbele uitdaging: de productiviteit en inkomens duurzaam verhogen, minder broeikasgassen uitstoten en veerkrachtig inspelen op de klimaatverandering. Wehubit wil die uitdagingen aangaan. Daarom ondersteunt het de verspreiding van digitale producten of diensten waarmee de boeren tools voor klimaatslimme landbouw aangereikt krijgen. 

Geselecteerde projecten

Twee projecten worden uitgevoerd in Tanzania: Het eerste, AfriScout, werkt samen met de Masai-herders om de droge gebieden in het noorden van Tanzania klimaatslim te beheren. Het project verspreidt de toegang tot en het gebruik van AfriScout. Dat is een mobiele app die de nomadische veehouders bruikbare gegevens over graasmogelijkheden voor hun kuddes aanbiedt. Het tweede, Kilimo Trust, wil de kleine rijstboeren versterken door de digitale kennis- en informatiediensten op te schalen. Dat doet het samen met het Sustainable Rice Platform van het VN-Milieuprogramma.

Het derde project wordt uitgevoerd door de Belgische afdeling van Dierenartsen Zonder Grenzen en de Spaanse tak van Action Against Hunger. Zij zullen hun digitale oplossing uitrollen in Benin, Burkina Faso en Niger. Het project wil de traditionele informatiemechanismen voor nomadische veehouders versterken. Het zet verschillende IT-tools in die ervoor zorgen dat de kuddes op vreedzame manier kunnen verweiden (transhumance) tussen de graaslanden in het midden van de Sahel.

In Senegal focust Farm Radio International op drie radiozenders die populair zijn bij de boeren en die betrouwbare informatie verspreiden. Zij worden geholpen om interactieve digitale adviesdiensten op te zetten en bij te houden. Hierbij gaat speciale aandacht naar genderkwesties. 

De laatste begunstigde is TechnoServe. Zij gebruiken drones om gegevens te verzamelen over de percelen waar cashewnoten worden verbouwd in Benin. Daar worden steeds meer cashewnoten geproduceerd op land dat vroeger bebost was. De verzamelde gegevens zullen dienen om de gezondheid van de percelen te onderzoeken, en om de impact van de productie op de biodiversiteit en de andere gewassen te achterhalen. 

“Wij feliciteren onze nieuwe partners en wensen hen van harte welkom!” zegt Arnaud Leclercq, de coördinator van Wehubit. “De vijf projecten werden geselecteerd uit meer dan 120 voorstellen via een zeer competitief selectieproces. Ze illustreren hoe we digitale tools op verschillende manieren kunnen inzetten om de veerkracht van de bevolking tegen de klimaatverandering te verbeteren.”

Wehubit

Het programma Wehubit werd opgestart in 2018. Het ondersteunt projecten die bestaande digitale oplossingen willen verspreiden en uitrollen op een grotere schaal. Het programma is vooral op zoek naar oplossingen die hun nut al bewezen hebben en die in andere sectoren en regio’s kunnen worden gereproduceerd.

Wehubit beheert fondsen van publieke en private investeerders die digitale ontwikkelingsprojecten een steuntje in de rug willen geven. De subsidies worden toegekend aan non-profitorganisaties. Op de website van Wehubit worden regelmatig thematische projectoproepen gepubliceerd. 


Contact
Projectcoördinator Arnaud Leclercq
arnaud.leclercq@enabel.be
 +32476920259 

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.