Enabel speelt sleutelrol in Europees initiatief om Afrikaanse vaccinproductie op te drijven

health worker preparing a vaccine

Enabel zal werken in een consortium van drie ontwikkelingsagentschappen. Het deelt zijn expertise om de Afrikaanse Unie te helpen tegen 2040 de Afrikaanse vaccinproductie op te voeren tot 60 % van de vaccinbehoefte in Afrika.  

 

Brussel, 29 Novembre 2022 – In het kader van het Team Europe Initiative voor de productie van en toegang tot vaccins, geneesmiddelen en gezondheidstechnologieën in Afrika (MAV+) heeft Europees Commissaris voor Internationale Partnerschappen, Jutta Urpilainen, twee intentieverklaringen ondertekend. Daarmee wil de EU bijdragen aan de twee belangrijkste Afrikaanse instellingen voor volksgezondheid: het Afrikaanse Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (Africa CDC) en het Afrikaanse Geneesmiddelenbureau (AMA). Dat zal bruggen slaan tussen de partnerschappen voor Afrikaanse vaccinproductie en MAV+.

15,5 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het TESS MAV+-project (technische ondersteuningsstructuur voor het Team Europe Initiative voor de productie van en toegang tot vaccins, geneesmiddelen en gezondheidstechnologieën in Afrika).

Dat project zal het Team Europe Initiative MAV+ ondersteunen op het niveau van het directoraat-generaal Internationale Partnerschappen van de EU en op het niveau van het Africa CDC.

Het zal worden uitgevoerd door een consortium van drie Europese ontwikkelingsagentschappen: Enabel, Expertise France en GIZ. Als hoofdagentschap zal Enabel specifieke expertise leveren op de volgende gebieden: (1) versterking van de farmaceutische regelgeving, (2) technologieoverdracht en beheer van intellectuele eigendom en (3) industriële ontwikkeling en samenwerking met de private sector.

 

“Afrikaanse landen willen zelf vaccins produceren, een essentieel element om burgers een hoogstaande gezondheidszorg aan te kunnen bieden. België heeft al heel wat expertise opgebouwd op dit vlak. Via het TESS MAV+ project willen we onze kennis delen en inzetten om samen met onze Afrikaanse en Europese partners de vaccinongelijkheid aan te pakken. We spreken daarover ook regelmatig rechtstreeks met onze Afrikaanse partners, zoals gisteren nog met de Commissaris voor Volksgezondheid van de Afrikaanse Unie.”  Belgisch federaal vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

 

De Belgische regering investeerde 3 miljoen euro in het initiatief, de Europese Commissie droeg 10,5 miljoen bij en Duitsland 2 miljoen euro.

Experts van Enabel zullen het directoraat-generaal Internationale Partnerschappen van de EU en de EU-delegaties in Afrika bijstaan bij de uitvoering van het MAV+-initiatief. Zij zullen technische input leveren voor aanbevelingen in verband met de politieke dialoog en strategische richtsnoeren.

“Dit belangrijke initiatief is een grote verandering in de manier waarop wij samenwerken. Het bestrijkt heel Afrika en het brengt verschillende belanghebbenden samen, de overheid, de privésector en het maatschappelijk middenveld,” zegt Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel, “het zal ervoor zorgen dat landen in Afrika een stevige basis hebben voor de lokale productie van hoogwaardige medische producten en niet afhankelijk zijn van invoer.”

Naast het bevorderen van de verschillende werkstromen van MAV+ is een belangrijke doelstelling van TESS ook het ondersteunen van het Partnerschap voor Afrikaanse Vaccinproductie (PAVM), dat door het Africa CDC wordt beheerd. Het doel is de Afrikaanse productie tegen 2040 op te voeren tot 60 % van de benodigde vaccins in Afrika.

Via TESS is Enabel specifiek van plan om PAVM bij te staan in Onderzoek & Ontwikkeling, en hoger onderwijs en talentontwikkeling. Aanvullend overleg met PAVM zal de steun verder bepalen.

De Europese Commissie zal ook 5 miljoen euro schenken aan AUDA-NEPAD om het programma voor harmonisatie van de geneesmiddelenregelging in Afrika (AMRH – African Medicines Regulatory Harmonisation) en de operationalisering van het Afrikaans Geneesmiddelenbureau AMA vooruit te helpen.

Enabel is van plan AUDA-NEPAD AMRH te helpen bij zijn doelstelling om het onlangs opgerichte AMA operationeel te maken. Met dit werk willen we zuid-zuid samenwerking en eerlijke prijzen van geneesmiddelen en vaccins bevorderen.

MAV+ werd in mei 2021 tijdens de G20 aangekondigd door de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen. De initiële steun bedroeg 1 miljard euro uit de EU-begroting en Europese instellingen voor ontwikkelingsfinanciering zoals de Europese Investeringsbank (EIB). Dit bedrag wordt verhoogd met bijdragen van de EU-lidstaten. Tot nu toe is meer dan 1,1 miljard euro vastgelegd. Meer informatie over MAV+ vindt u hier: Team Europe Initiative on Manufacturing and Access to Vaccines, Medicines and Health Technologies in Africa (europa.eu).

 


Contactpersoon: Guido Couck, Head of Communications – guido.couck@enabel.be, T +32 486 35 00 75

Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, voert de Belgische gouvernementele samenwerking uit. Daarnaast werkt het agentschap ook voor rekening van andere nationale en internationale opdrachtgevers. Samen met zijn partners in binnen- en buitenland reikt Enabel oplossingen aan om dringende mondiale uitdagingen – klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, economische en sociale ongelijkheid – aan te pakken en om wereldburgerschap te promoten. Enabel heeft 2000 medewerkers. Het agentschap beheert zowat 170 projecten in een twintigtal landen, in België, Afrika en het Midden-Oosten. enabel.be

 

Meer updates en publicaties

palestinian woman sewing fabric Nieuws

23 januari 2023

Enabel bevordert vrouwelijk ondernemerschap in Afrika en het Midden-Oosten

Op initiatief van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid heeft het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel de Awa-prijs in het leven geroepen. Met deze prijs wil België veelbelovende initiatieven van vrouwelijke ondernemers in Afrika en het Midden-Oosten belonen en vrouwelijk leiderschap bevorderen.

Lees meer

productrices d'ananas béninoises en formation Nieuws

17 januari 2023

Benin: vrouwen in de ananasteelt verbeteren hun zakelijke vaardigheden en gezinsinkomen

In Benin steunen we vrouwen die werken in de ananassector. Hiermee willen we hen helpen hindernissen bij het ondernemen te overwinnen.

Lees meer

Nieuws

15 december 2022

Een onderneming oprichten in je gastland: het succesverhaal van Solange

In 2017 verliet Solange Njiojep Kappa haar geboorteland Kameroen om zich bij haar man te voegen. Hij was tien jaar eerder naar Marokko geëmigreerd. Het duurde niet lang of ze creëerde haar eigen job. Dat deed ze met de steun van het Amuddu-project. Lees haar verhaal.

Lees meer

cbl-acp Nieuws

16 september 2021

Enabel en CBL-ACP ondertekenen een samenwerkingsakkoord

Enabel en de Kamer van Koophandel, Industrie en Landbouw voor België, Luxemburg, Afrika, Caraïben en Pacific (CBL-ACP) ondertekenen een akkoord om de samenwerking tussen de twee organisaties te versterken.

Lees meer

d4d prize and enabel team Evenement

24 november 2022

D4D-prijs (digitalisering voor ontwikkeling): hoogtepunten 

Op 24 november werd de D4D-prijs toegekend. Drie projecten waar Enabel aan meewerkt waren genomineerd. Hieronder vind je een terugblik op deze memorabele dag. 

Lees meer

teams picture signature Nieuws

02 juli 2021

Enabel neemt deel aan multi-stakeholderproject om de Oostelijke Provincie van Rwanda te transformeren door het herstel van bossen en landschappen

Het Green Climate Fund (GCF) en de International Union for Conservation of Nature (IUCN) hebben een financieringsovereenkomst getekend voor het project ‘Transforming Eastern Province through adaptation’ (TREPA). Het GCF draagt 40 miljoen euro bij. Daarbovenop wordt 18 miljoen gemobiliseerd als cofinanciering van de Rwandese regering en andere projectuitvoerende instanties.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)