Chronic Respiratory Diseases (crd) in Africa | Enabel - Belgian Development Agency
chronic respiratory diseases (crd) in Africa

Chronische ademhalingsziekten in Afrika

Chronische ademhalingsziekten (in deze nota beperkt tot bronchiale astma en chronische obstructieve longziekte) zijn een onderschat en grotendeels verwaarloosd probleem in Sub-Sahara Afrika. Onderschat omdat de frequentie en de ernst veel groter is dan algemeen wordt aangenomen; verwaarloosd omdat in de meeste landen van belang voor het onderzoek (de 11 partnerlanden van de belgische samenwerking in SSA) doeltreffende zorg voor mensen die lijden aan ademhalingsziekten meestal afwezig of zeer gebrekkig is.
Het vermijdbare (niet-genetische) deel van deze ziekten kan worden toegeschreven aan verscheidene fysische, chemische, sociale, culturele, demografische en biologische determinanten, in verschillende oorzakelijke lagen en onderling verbonden.

Het onderzoeksdocument (in het Frans of Engels) identificeert sociale determinanten en formuleert passende, strategische antwoorden.

Deze strategienota is het resultaat van een samenwerkingsakkoord tussen het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen, CERRHUD (een onderzoeksinstituut in Bénin), KU Leuven en Enabel.

Publicatie Details